Nyhet

Vad händer om transporterna stannar?

Lokala lager avskaffas. Många får leverans av varor varje dag. Vad händer om transporterna stannar?

En undersökning visar att mjölk skulle ta slut i butiker redan efter ett par timmar, lantbrukare skulle få hälla ut mjölk som inte kan hämtas, apotek skulle redan första dagen få slut på vissa mediciner.
Viktiga samhällsfunktioner som sjukvård och livsmedelsförsörjning påverkas kraftigt inom en vecka. Kan inte kemikalier levereras riskerar vattenförsörjningen att slås ut.

Det är Sveriges Åkeriföretag, branschorgan för åkerinäringen, som på drygt 15 orter undersökt konsekvenserna av om lastbilstransporterna utan förvarning skulle stanna natten till en måndag.
Syftet med undersökningen, som ska ses mer som ett tankeexperiment, är att belysa lastbilstransporternas roll.

Resultaten från alla orterna pekar på att redan inom en vecka berörs ett stort antal samhällsviktiga verksamheter. Det gäller till exempel matförsörjning, äldreomsorg, skolor och sjukhus som är beroende av praktiskt taget dagliga leveranser.

En slutsats i utredningen är att om en del i transportkedjan fallerar, sprider det sig snabbt till andra verksamheter.
Transporter under tio mil är svåra att flytta till järnväg. Och de står för över hälften av alla transporter, konstaterar Sveriges Åkeriföretag.

Dag 1

 • Mjölk o färskt bröd tar slut
 • Sjukvården får brist på rena textilier
 • Brist på vissa läkemedel på apoteket
 • Brev och paket kan inte skickas
 • Värmeproduktion upphör
 • Industriproduktionen störs
 • Anläggningsarbeten stannar
 • Äldreomsorgen får problem med matleveranser

Dag 2

 • Färskvaror tar slut i livsmedelshandeln
 • Brist på diesel på tankstationerna
 • Risk för störningar i kollektivtrafiken
 • Restauranger får brist på råvaror och problem med sopor

Dag 3

 • Avloppsslam blir ett problem
 • Mjölken kan inte tas om hand på gårdarna
 • Mejeriprodukterna är slut i butikerna
 • Kraftiga störningar i kollektivtrafiken
 • Skolmaten består av rester och torrfoder och lärarna uppmanar barn att ta med egen mat

Dag 4

 • Brist på livsmedel
 • Alla drivmedel är slut på tankstationerna
 • Buss- och flygtrafiken ställs in
 • Sopor på gatan
 • Bristen på textilier i sjukvården är svår

Dag 5

 • Dricksvattnet blir otjänligt
 • Hotell och restauranger stänger
 • Skolmaten är helt slut
 • Industriproduktionen står stilla
 • Många fordon får ställas  

 

Relaterat