Nyhet

Lärdomar från civila försvarets framväxt och fall

Vad kan vi lära av historien i samband med totalförsvarets återuppbyggnad?

Det tittar Jan Lundberg, analytiker på MSB, närmare på i rapporten ”Totalförsvarets civila del – Framväxt och fall: erfarenheter för framtiden”.

Den civila delen av totalförsvaret var mångfacetterad och byggdes upp under flera decennier. Totalförsvaret formades över tid av hoten, samhällsutvecklingen och beredskapens krav.
– När ett nytt totalförsvar nu byggs upp igen är det viktigt att ta del av och förstå hur väl planerat och komplext, samt hur resursrikt, det svenska totalförsvaret var, säger Jan Lundberg.

Han har arbetat med utveckling av det civila försvaret både under det kalla kriget och i den återuppbyggnad som sker nu.

Under arbetet med rapporten har han studerat en stor mängd skriftliga källor, såsom arkivmaterial, utredningar och propositioner.

Rapporten innehåller kronologiska kapitel där utvecklingen av det civila försvaret kan följas över tid. För den som har behov av att läsa om ett specifikt område, till exempel försörjningsberedskap eller psykologiskt försvar, finns även ett tematiskt kapitel.

På slutet får man ta del av författarens reflektioner, där det civila försvaret och det system för krisberedskap som byggdes upp under 2000-talet sätts in i dagens kontext.

Rapporten hittas på msb.se.