Arkivet

Gränslös nöd i Pakistan

Översvämningskatastrofen i slutet av juli är den värsta i Pakistans historia. MSB var tidigt på plats och upprättade tre vattenreningsverk. Men det behövs många fler.  

Jesper Folkesson kom nyligen hem från Pakistan där han koordinerade vattenreningsinsatsen i provinsen Punjab som är bland de värst drabbade.

De tre reningsverken som MSB bidragit med försörjer 20 000-30 000 människor.

Det räcker inte så långt.

– Det behövs ytterligare 1 500 reningsverk enligt WFP, FNs livsmedelsprogram, säger Jesper Folkesson.

Översvämningskatastrofen orsakades av kraftiga monsunregn.

Meteorologiska departementet i Pakistan har rapporterat att det på en vecka i juli regnade 9 000 millimeter (9 meter) regn i provinsen Khyber Pakhtunkhwa. Tio gånger mer än normalt på ett helt år.

– När vattnet drar sig tillbaka är det värsta kvar. Bland annat börjar folk dricka av det förorenade vattnet, säger Jesper Folkesson.

Närmare 1 800 människor har dött enligt WFP, en siffra som väntas stiga. De värsta farorna är kolera, malaria och diarré.

Vattnet har också förstört skörd och mat, vilket i sin tur kan leda till svält. Cirka 20 miljoner är hemlösa varav häften blivit det under översvämningen.  

– Ännu ett problem är att få ut vatten till alla. Översvämningen har gjort att många inte kan ta sig till reningsverken. Myndigheterna har inte heller nått alla i sina försök. De som inte får tag i rent vatten dricker av det smutsiga. Det gjorde många redan innan, men de tänker inte på att översvämningen har gjort vattnet mer smutsigt än vanligt då alla avlopp slogs ut, berättar Jesper Folkesson.

Claes Carling är projektledare på MSB. Han säger att det förutom de tre vattenreningsverken till NDMA, Pakistans katastroforganisation, även ställts 28 elverk till Unicefs förfogande. Insatsen är gemensam med Tyskland och Danmark.

  Dessutom ska MSB tillsammans med IHP-länderna bygga ett basläger åt FN där 70 personer kan husera.

– Vi hoppas komma igång i mitten av september och väntas bli klara efter ungefär vecka, säger  Ulrika Edén, projektledare för baslägret.

Anders Olsson har kommit hem efter en tid som insatschef för vattenreningsgruppen.

– Bland annat försåg vi ett sjukhus och människor på gatan i staden Basira med vatten. Det bodde 15 000 i stan, varav en del av hade sökt sin tillflykt dit. Men de senaste veckorna har vattnet dragit sig tillbaka ordentligt, jag inbillar mig att även människorna gjort det, berättar han.

När insatsen är avslutad kommer de tre vattenreningsverken doneras till provinsen Muzaffargarh. MSB-styrkan har utbildat lokal personal i hur vattenreningsverken byggs upp och fungerar.

Fotnot: IHP är en sammanslutning mellan åtta länder som samarbetar inom humanitära insatser. Länderna är Sverige, Danmark, Tyskland, Holland, Storbritannien, Norge, Finland och Estland.