Erfarenhet

Hård vinter – många spisbränder

Den ovanligt stränga vintern med snö och kyla har gett utslag i brandskadestatistiken. Hård och långvarig eldning i spisar och kaminer har i många fall orsakat värmeledning till brännbara byggnadsdelar. Här följer två typiska exempel på sådana bränder.

Tack vare att det fanns brandvarnare som fungerade kom ingen människa till skada och de materiella skadorna blev begränsade.

Villa i två plan byggd 1937. Den bärande stommen var av trä men fasaden hade senare blivit klädd med fasadtegel. Familjen som bestod av tre personer sov på övervåningen.

De vaknade vid tvåtiden på natten av att en brandvarnare tjöt. Inga lågor kunde upptäckas men från golvet i vardagsrummet på bottenvåningen såg de hur det trängde upp tjock, varm brandrök.  Räddningstjänsten larmades via 112.

Med hjälp av en värmekamera kunde brandpersonalen snabbt lokalisera värmekällan till en vägg mot husets kök. På andra sidan väggen fanns en smal spiskamin för eldning med fasta bränslen.

I samband med att den installerades i köket ungefär ett år tidigare hade man inte följt monteringsanvisningarna tillräckligt noga. På baksidan saknades föreskriven luftspalt. Det enda skyddet mellan spisen och en bakomliggande brädvägg var en tändskyddande skiva av minerit. På grund av dålig kommunikation inom sotningsföretaget hade man missat detta vid installationsbesiktningen.

Mineritskivan hade blivit så kraftigt värmepåverkad att den spruckit. Tack vare tidigt larm från brandvarnaren kunde branden som uppstått i brädväggen lätt släckas.

En äldre en och en halvplansvilla på landet höll på att renoveras och stod därför obebodd på nätterna. Men den för årstiden ovanligt kalla väderleken gjorde att man under flera dagar eldat hårt i såväl en öppen spis som i en köksspis.

En kväll efter avslutat arbete hörde en granne en brandvarnare som gav larm. Samtidigt såg han att det rök kraftigt från byggnadens båda skorstenar. Han ringde därför 112 och slog larm samt informerade fastighetens ägare som tillfälligt bodde i ett annat hus i närheten.

Först på plats var en mindre styrka med en skärsläckare. Den användes för att utifrån kyla heta brandgaser i ett vardagsrum samt för att slå ner en kraftig brand i köket.

När förstärkning anlände angrep rökdykargrupper dels via huvudentrén och dels genom en bakdörr. Ett försök att övertrycksventilera med en PPV-fläkt hade först dålig effekt. När genomströmningen blev bättre skedde i stället en övertändning av brandgaser som samlats i ett annat utrymme. Lågorna var snabbt under kontroll och arbetet kunde fortsätta med att identifiera och frilägga glödbränder med hjälp av en värmekamera.

För att undvika återantändning höll räddningstjänsten efterbevakning hela natten. Räddningstjänstens undersökning visar att intensiv och långvarig eldning i en öppen spis i vardagsrummet orsakat värmeledning som spred sig till en tretexskiva som satt monterad bakom den murade spisen.

 

Artikeln bygger på rapporter av Peter Ehrenstråhle, räddningstjänsten Eskilstuna, respektive Gert Lönngren, räddningstjänsten Värnamo.

Erfarenheter

  • Båda de redovisade bränderna visar hur viktigt det är att man följer gällande regelverk då man installerar en eldstad.
  • Även ett ringa byggfel kan få svåra konsekvenser lång tid efter installationen.
  • Tyvärr är det ofta mycket svårt att upptäcka brister i installationen i samband med en rutinmässig eldstadskontroll. Utrymmet bakom spisen är då sällan besiktningsbart. Det är därför av största vikt att skorstensfejarmästaren ställer höga krav i samband med installationsbesiktningen.
  • En öppen spis eller braskamin är ofta bara konstruerad för måttlig eldning motsvarande två-tre kilo ved per timme (så kallad myseldning)
    Spånplattor och liknande byggavfall har ofta mycket högt energiinnehåll och kan snabbt ge farligt höga rökgastemperaturer.
  • En pyrande brand inne i en vägg eller ett bjälklag är mycket svår att upptäcka. En värmekamera kan vara till viss hjälp men ställer stora krav på operatören.
  • Brandvarnare räddar liv, det vet vi från mängder av allvarliga brandtillbud. Men den måste vara placerad så att den träffas av tillräckligt tät brandrök i tillräckligt god tid. Helst bör du ha en fungerande brandvarnare i varje rum.