Reportage

30 brandmän jobbar mot industrin

Sex deltidsbrandmän i beredskap har kemindustrin som normalt enda uppgift. Men det är sällan de står inför ett skarpt larm. – Jag hade brandrök i kläderna i våras, det var fjärde gången på 23 år, säger Stefan Stenman, brand- och säkerhetsansvarig på Borealis.

STENUNGSUND
Stenungsunds kommun och kemindustrin har ett nära samarbete.

I räddningstjänstens organisation finns 58 deltidsbrandmän, 30 av dem är rekryterade från industrin och är en separat styrka med larm till industrin som normalt enda uppgift.

– Av dem jobbar nio med industrins brandskyddsfrågor på heltid på sin ordinarie arbetsplats, säger Stenman.

Kemindustrin bidrar med runt åtta miljoner kronor om året till räddningstjänsten och delar allt på brandstationen med kommunen. De 30 deltidarna som jobbar mot industrin har representation från alla kemföretagen i varje beredskapsgrupp, fördelat i relation till företagets storlek.

– Brandmännen måste ha kunskap om inte bara sitt eget företag utan om alla sju som ingår i avtalet. Ungefär en förmiddag per vecka har jag utbildning på brandstationen och ute på företagen.

Runt 30 gånger om året larmas styrkan, men oftast är det automatlarm som bara kräver återställning.
– Vi har två-tre skarpa larm om året, sett över längre tid släcker driftspersonal vid industrin själv 90 procent av dem.

I stället för förlarm satsas på en intern larmorganisation, hög kunskap och beredskap inom grindarna prioriteras. Vid varje fabrik finns viss internt anpassad utrustning, därtill kärror med enklare utrustning som släckare och slang. Och framförallt är personalen utbildad.

– Driften ska klara första kvarten. Deras insats är avgörande. Vårt system ställer höga krav på internutbildning och därför drillas personalen två gånger om året. På Borealis deltar 20-30 personer varje gång vi har utbildning, säger Stefan Stenman.

Inom industrikomplexet finns egen brandövningsplats där man bland annat kan simulera gasutsläpp i flera processlika miljöer.

Vid större händelser finns intern nödlägesledning på företagen. Personal som bemannar egna ledningscentralen övas två gånger om året. Vid utrymning finns kortläsare vid varje uppsamlingsplats för att kontrollera att alla som är på jobbet kommit ut.

Gunnar Ohlén är räddningschef i Stenungsund. Riskbilden i kommunen ställer höga krav på hans organisation. Inträffar en större olycka på industrin kan givetvis all tillgänglig beredskapspersonal larmas. Totalt finns 17 deltidsbrandmän, inklusive styrkan riktad mot industrin, i beredskap dygnet runt.

– Vi lever med högre krav än kommuner av motsvarande storlek och industrin tar mycket tid i anspråk. Vi har övning med dem varje vecka, deltar och går i befattning på alla deras interna nödlägesövningar, säger Gunnar Ohlén.

Det intima samarbetet mellan industrin och kommunala räddningstjänsten kom till 1976 och Gunnar Ohlén tycker det är bra.

– Vi kan dela resurser och vi får inblick i verksamheten. Samtidigt är den som sköter tillsynen från vår sida inte involverad i samarbetet.