Reportage

Trähus pressar priser

Trähus byggs mer industriellt och pressar priserna på en tuff marknad.

– Generellt lider Sverige av att det byggs för lite bostäder. Det är dyrt, vi är dyrast eller näst dyrast i Europa, säger Petter Jurdell, chef för fastighetsutveckling på Sabo, Sveriges allmännyttiga bostadsföretag, som representerar cirka 300 företag.

Sabo har jobbat för att öka konkurrensen på byggmarknaden, och ett sätt är att se trähus som alternativ till betonghus när det byggs flerfamiljshus.

– Mycket av dagens trähusbyggande är industrialiserat och görs under kontrollerade former i fabrik. Det är säkrare än att bygga på plats.

Branden i Luleå är viktig att följa upp för Sabo.

– Huset som sådant följer byggreglerna. Det handlar mer om hur man minimerar störningar och risker och säkrar restvärde, säger Petter Jurdell och fortsätter:

– Det finns mindre uppbyggd erfarenhet kring höga trähus och bränder. Det är viktigt att följa upp om något anmärkningsvärt händer och att ha en saklig dialog.

Läs också: