Erfarenhet

Gasolbehållare farliga - om inte monteringsanvisning följs

En person ringde till SOS Alarm och meddelade att det varit en explosion i en lägenhet och att en man var illa bränd. Ambulans, räddningstjänst och polis larmades till platsen.

Vid ankomsten syntes ingen brand. Innan han fördes till sjukhus kunde den skadade mannen själv ge en kortfattad beskrivning av vad som hänt:

Behållaren till en mindre blåslampa för gasol var tom och han skulle ersätta den med en ny engångsbehållare med 190 gram gasol. Gasbehållaren saknar gängad anslutning. I stället ska den punkteras sedan en tätning mot pistolventilen applicerats på föreskrivet sätt. 
 
Mannen var väl förtrogen med modellen och hade bytt behållare flera gånger tidigare. I stället för att följa bruksanvisningen hade han hittat på ett eget sätt att montera gasolbehållaren.
 
Plötsligt punkterades gasolbehållaren och gasen strömmade ut. I rummet fanns då fyra personer samt ett brinnande stearinljus. Det blev ett kraftigt eldklot när gasmolnet tog eld.                                                                                                                                                                                                                
Flera av de närvarande svedde håret, mannen som höll i den läckande gasolflaskan blev svårt bränd i ansiktet och på båda händerna.
En hög med tidningar och gamla reklamblad som låg på bordet tog eld och ett innertak av spänd plastväv lossnade av hettan och        

föll ner över rummet. Men lyckligtvis blev branden begränsad och kunde släckas av de närvarande.
 
Efteråt genomfördes en grundlig undersökning av brännaren och gasolbehållaren. Inga brister kunde upptäckas. Manualen för byte av gasolbehållare var tydlig och hade inga uppenbara fel eller brister. Bland annat betonades vikten av att läsa instruktionen och att byta gastuben i väl ventilerat utrymme.
 
Det är tyvärr inte första gången det händer en olycka när någon ska montera en engångsbehållare med gasol till en förbrukningskälla. Tillsammans med ett lokalt företag i branschen lät räddningstjänsten ett antal personer visa hur de skulle montera ihop de olika delarna. Ingen av dem hade någon tidigare erfarenhet av produkterna och ingen av dem tyckte att de behövde förbereda arbetet genom att läsa monteringsanvisningen:
 
”Konstruktionen är så enkel att man inte behöver läsa instruktionen”, tyckte flera av testpersonerna.
 
Trots det visade samtliga testpersoner hur de ville montera delarna i fel ordning. Om de fått hållas hade det förmodligen blivit flera farliga gasutsläpp.
Generalagenten är vidtalad och har i sin tur varit i kontakt med tillverkaren i Frankrike.

  Artikeln bygger på en  rapport av Thomas Reichert, Mälardalens brand- och räddningsförbund.

 

Erfarenheter

  • Resultatet av testet visar att många människor förmodligen kommer att hantera delarna fel och vålla ett farligt gasolutsläpp trots att de har tillgång till tydliga instruktioner om hur monteringen skulle ske.
  • Varför läser de inte monteringsanvisningen? Vad kan vi göra för att förbättra allmänhetens uppmärksamhet på instruktioner och varningar.
  • Att ha ett tänt stearinljus i samma rum som man hanterar brandfarliga gaser är naturligtvis ett annat allvarligt misstag.
  • Undertak med spänd plastväv kan snabbt smälta och falla mer över ett brandrum. Det försvåra utrymning och kan vålla allvarliga personskador.