Erfarenhet

Så skyddar du dig mot anlagda bränder

Ta vara på varningstecknen. Upprepade små bränder i omgivningen tyder på att något mera allvarligt kan ske.

Håll objudna gäster ute. Se till att dörrar till källare, soprum vindar och andra allmänna utrymmen hålls låsta.

Se till att entréer, trapphus och gångar hålls fria från brännbart material.
Informera hyresgästerna om risken för anlagda bränder.

Fundera igenom sophanteringen så att en eventuell brand i soptunnor och säckar inte kan sprida sig.

Brännbart material på en lastkaj eller under ett utstickande tak innebär stor risk för brandspridning in i byggnaden.

En öppen container ska enligt försäkringsvillkoren vara placerad minst sex meter från byggnad eller utstickande tak (siffran kan variera mellan bolagen).

Bra belysning håller oönskade besökare borta. En rörelsedetektor som tänder en utomhuslampa är ett utmärkt skydd.

Relaterat