Nyhet

Fyskrav får gränsvärde

Gränsvärden för vilken fysisk förmåga en brandman bör ha presenteras snart i en forskningsrapport.

– Vi ser det som ett stöd till kommunerna om var värdena bör ligga, säger Lena Brunzell, MSB.

Testcentret Winternet i Boden har i flera år jobbat med uppdraget, en forskning som gått på djupet för att finna ett sätt att överföra vad som krävs i arbetet till motsvarande insats i fystester.

– Modellen för beräkning är antagen, men nivån för godkänd fysisk ansträngning är inte bestämd ännu, säger Anders Axelsson, MSB.

Rapporten beräknas vara klar 30 september, MSB planerar också att ge ut en populärversion. I nuläget kontrollräknar Winternet siffrorna.

Syftet är att finna rimliga nivåer för att testa blivande brandmän. För några år sedan togs några typinsatser fram, arbetsmoment som är både vanliga och ansträngande. Det var exempelvis skogsbränder, håltagning i tak och klippa upp fordon.

De fystester som tagits fram och som ska matcha arbetsmomenten är:
Bänkpress 30 kg, lyft till haka med 15 kg, handgreppsstyrka, löpning 3 000 meter, rodd 500 meter och stående längdhopp.

– Presterar man bra på de här testerna kan man också prestera bra på de undersökta arbetsmomenten. Det innebär att testbanor med arbetsrelaterade tester inte behövs, säger Anders Axelsson.

Det Winternet nu kontrollräknar är vilka resultat som ska krävas i fystesterna, exempelvis antal upprepningar i lyft och tid för löpning.

– Det är viktigt att det blir rätt. Forskarna har gått mycket noga till väga, de har mätt trappsteg och vägt slangkorgar så det i alla test är lika. Räddningstjänsterna ska kunna känna tillit till det vi tar fram, säger Lena Brunzell.

Det kommer inte att föreslås krav på exakta resultat i respektive moment av fystestet, ingen ska behöva falla på ett lyft för lite i bänkpress. En svaghet i ett moment ska kunna kompenseras med styrka i ett annat, det är genomsnittsresultatet som räknas.

I de tester som gjordes var ambitionen att 46 heltidsbrandmän, 46 deltidsbrandmän och 46 personer ur allmänheten, totalt 138, skulle delta och att hälften i varje grupp skulle vara kvinnor. Riktigt så många blev det inte.

– Men 128 personer har testats och hälften var kvinnor, säger Lena Brunzell.
I testerna såg man skillnad mellan heltidare och deltidare, dock inte mellan deltidare och allmänhet.

MSB kan inte kräva att tester ska genomföras på det sätt som föreslås, myndigheten har inte föreskriftsrätt i frågan.

– Men vi hoppas förstås att räddningstjänsterna kommer att använda modellen.

I arbetet med att ta fram modellen har förutom Winternet och MSB representanter från räddningstjänster, fackförbund, Arbetsmiljöverket, Diskrimineringsombudsmannen, SKL, nätverket för kvinnliga brandmän samt Räddningstjänstens idrotts- och testledare deltagit.