Nyhet

Uppskattad ny utbildning - mer övningstid önskas

Den första kursen för vakthavande befäl och vakthavande räddningschef har genomförts.

– Vi har fått mycket bra återkoppling från deltagarna om det vi vill förmedla; enhetligheten och en samlad bild för hela räddningstjänst-Sverige, säger Anna Lilja, lärare i Sandö.

Kravet på en ständigt övergripande ledning har bidragit till att vidareutbildningarna inom räddningstjänsten förändrats.

Räddningsledare A och Räddningsledning B har gått i graven. Den högsta ledningskursen, utöver påbyggnadsutbildningen för brandingenjörer (Rub), är nu vakthavande befäl (VB) och vakthavande räddningschef (VRC).

Den första utbildningen genomfördes i Sandö i slutet av förra året, fem veckor varav fyra på skolan. Första veckan var rent teoretisk. Övriga tre veckor på skolan innehöll lika många simuleringar.

– I simuleringarna handlade det mycket om att systemet var belastat och kunna hantera många parallella händelser. I det stora hela att förstå vad som händer när flera ledningssystem börjar samverka, vilka möjligheter och problem man kan stöta på. Och våra nya lokaler är byggda för att kunna användas till simuleringar i ledningscentrals- och stabsmiljö, säger Anna Lilja.

Teoripassen erbjöd en hel del gruppdiskussioner, problemlösande och föreläsningar.

– Vi hade fantastiskt bra föreläsare från kommunal och statlig räddningstjänst, Försvarsmakten, universitet och MSB. Och under simuleringarna hade vi coacher med bred erfarenhet av att jobba i de roller som övades.

Kursen ingår i nivå 3 av utbildningsstegen, behörighet att gå kursen har de med räddningsledning B eller brandingenjörsutbildning (Rub) i bagaget, eller utbildning som insatsledare i det nya systemet.

I premiärupplagan fylldes 17 av 24 platser. Anna Lilja tror det blir fullt nästa gång.

– Deltagarna var ju otroligt nöjda, anger att de uppnått målen i hög eller mycket hög grad.

De hade sökt som antingen vakthavande befäl eller vakthavande räddningschef och genomförde utbildningen i ljuset av den ledningsfunktionen.

Nästa kurs genomförs i Sandö med start 23 oktober. Under 2024 är två kurser inplanerade, en i Sandö och en i Revinge. Nytt till nästa gång är en ledig vecka efter första teoretiska duvningen, samt att veckan på hemmaplan dragits ut till två veckor med studier på halvfart.

– Målgruppen har mycket att göra i sina ordinarie jobb, att vara borta fem veckor på raken var en utmaning.

Ambitionen är också att ta fram fler simuleringar så att kursdeltagarna kan medverka fler gånger i varierade roller, exempelvis i motspel.

– Mer övningstid är ett önskemål i utvärderingen. Vi kommer fortfarande ha tre övningsgrupper, men med fler simuleringar kan alla delta i fler övningar utan risk att de känner till vad som ska hända när de själva övas. Simuleringarna ska innebära samma sak, men inte ha samma innehåll.


Synpunkter från deltagare:

  • ”Utökad spetskunskap genom kursinnehållet parallellt med det enormt givande erfarenhetsutbytet som sker med kollegor.”
  • ”Viktigt att alla som ska verka i funktionerna VB, VRC vet möjligheterna att gå denna kurs, inte minst räddningscheferna för att skapa en förståelse i ledningssystemen”.