Lärdomar från Ukraina

Samordna räddningsresurser, lagra samhällsviktig information säkert, förbered effektiva former för mottagande och distribution av internationellt stöd.

Det är några rekommendationer som MSB lämnat i en delrapport till regeringen med lärdomar från kriget i Ukraina.

Fokus för regeringsuppdraget har varit erfarenheter och lärdomar från kriget som är särskilt viktiga för Sverige att fånga upp i arbetet med civilt försvar.

Några rekommendationer i rapporten är:

  • För minskad risk att räddningspersonal skadas i områden där strider pågår bör räddningstjänsten och Försvarsmakten ha ett i förväg etablerat nära samarbete.
  • Kraftigt ökat antal sofistikerade cyberangrepp före ett krigsutbrott är ett möjligt scenario. Svenska aktörer bör planera för utökade hotbildsscenarier.
  • Utred hur samhällskritiska data bör säkras, för att inte förlora viktig information och för att hålla data konfidentiell.
  • Sverige behöver förbereda effektiva former för mottagande och distribution av internationellt stöd. Viktiga lärdomar finns från Ukrainas och Polens arbete med logistiska hubbar och samarbetet med civilsamhället.

Slutredovisning av arbetet ska ske senast i juni nästa år.