Nyhet

Dygnspass vanligt i Europa

74 procent av brandmännen överväger att lämna sina jobb om dygnspassen tas bort.

Samtidigt tillåter sju andra europeiska länder räddningstjänstpersonal att arbeta just dygnspass.

- SKR och Kommunal har tolkat EU-direktivet hårdare än något annat medlemsland i EU, säger brandmannen Marcus Aronsson.

Han och en kollega har, tillsammans med Facebookgruppen Skydda räddningstjänstens arbetstider, begärt ut avtal och regelverk samt pratat med kollegor från nio andra EU-länder.

Åtminstone sju av dessa länder – Belgien, Danmark, Finland, Irland, Nederländerna, Polen och Spanien – tillåter på ett eller annat sätt dygnspass.

- Hela den här historien handlar om hur EU-kommissionen vill att vi ska säkerställa vilan i avtalet, eller hur man kompenseras med vila om man arbetar långa arbetspass som exempelvis 24 timmar, säger Marcus Aronsson och tillägger att det är extra anmärkningsvärt att brandmän i EU:s huvudort Bryssel arbetar dygnspass.

- Det känns jättekonstigt, som om SKR och Kommunal inte har gjort sin läxa. De borde titta runt på hur andra länder i Europa jobbar.

Förhandlingarna om de detaljerade arbetstidsbestämmelserna pågår fortfarande men förväntas vara klara i slutet av april. Marcus Aronsson hävdar att det finns gott om utrymme i EU-direktivet för att göra undantag så den svenska räddningstjänsten kan fortsätta arbeta dygnspass.

I dag jobbar många delat dygn på vardagar och dygn på helger. På Marcus Aronssons arbetsplats i Borås jobbar man enbart dygnspass och har redan adekvat vila inskriven i schemat.

- I många år har vi anpassat oss och skapat ett system att arbeta i för att säkerställa bra övningsverksamhet med ämnesgrupper och motiverad personal. Både arbetsgivare och arbetstagare är supernöjda. Systemet bygger på dygnet och möjligheten att växla in dygn mot dagtid i ett flexibelt system.

- Det som EU har kritiserat i svenska kollektivavtal är att det inte specificerats hur arbetstagarnas ledighet ska kompenseras efter långa arbetspass. Det gör man genom att tillåta vissa yrkesgrupper att ha 24 timmar som maxarbetstid och specificera i kollektivavtalet att dessa yrkesgrupper måste ha minst 11, eller helst 24, timmars vila före och efter sitt arbetspass. Man behöver alltså bara skriva in det tydligt i kollektivavtalet.

Marcus Aronsson är en av de 3 000 brandmän som skrivit på ett upprop startat av initiativet Skydda räddningstjänstens arbetstider.

Tidigare i april skickade initiativet även ut en enkät till landets heltidsanställda, skiftarbetande brandpersonal. På tre dygn kom det in över 2 000 svar.

Förutom att 74 procent överväger att lämna sina jobb, uppger 97,8 procent att de föreslagna förändringarna inte kommer ge möjlighet till bättre återhämtning.

97,3 svarade nej på frågan om de föreslagna schemaändringarna upplevs bidra till en ökad livskvalitet.

Marcus Aronsson säger att det, förutom att behålla dem som redan finns, kommer bli betydligt svårare att rekrytera nya brandmän om dygnspassen försvinner. Han beskriver hur stämningen bland kollegorna just nu präglas av nedstämdhet, oro och sorg, och berättar att många börjar se sig om efter alternativa karriärer.

Själv har Marcus jobbat 25 år inom yrket men funderar nu över framtiden. Han pendlar sju mil enkel resa från hemmet i Gnosjö till jobbet i Borås.

- Jag har alltid älskat att åka hit men får jag ingen ekonomi i det går det inte att jobba kvar.

Han tycker att han och branschkollegorna lyckats vända diskussionen om att det inte skulle vara förenligt med EU-direktivet att jobba dygnspass.

- Jag förstår inte hur direktivet kan tolkas på annat vis och hoppas att vi har nått fram till de som sitter i förhandlingarna. Än så länge lever jag på hoppet.

Fakta EU-direktivet

  • De nya reglerna börjar gälla den 1 oktober. Det innebär att medarbetarnas rätt till 11 timmars sammanhängande dygnsvila under varje 24-timmarsperiod stärks och att det ska bli svårare att göra undantag från det. I Sverige har det funnits undantag inskrivna i flera kollektivavtal. Enligt Sveriges kommuner och regioner, SKR, finns en risk att lokala avtal urholkar skyddet för dygnsvilan.
  • Förhandlingar pågår om de nya bestämmelserna om dygnsvila och anpassningar i vissa avtal, till exempel arbetstider för räddningstjänstpersonal och personlig assistans.
  • Bakgrunden till reglerna är att EU-kommissionen förra året framförde kritik mot att kollektivavtalet för anställda i kommuner och regioner inte lever upp till minimikraven i EU:s arbetstidsdirektiv (2003/88/EG).
  • Brandmännen som motsäger sig schemaändringarna menar att EU-direktivet, snarare än att vara en skyddsåtgärd, kommer leda till arbete flera nätter i rad och kortare återhämtning mellan passen, vilket gör att familjer inte får ihop livspusslen och många brandmän därmed tvingas säga upp sig. Dessutom befarar de en kompetensförsämring genom sämre övningsverksamhet och tapp av viktig kompetens i en tid där civilförsvaret ska byggas upp.