Ledare

Vi gör det tillsammans

I min förra ledare tog jag avstamp i ordet permakris – en period av flera parallella samhällskriser. Och konstaterade att även om 2023 inte var året då permakrisen släppte, så tänker jag att det också är året då Sveriges krisberedskap verkligen visade vad vi klarar av.

Sveriges civila beredskapssystem har bland annat hanterat fler skogsbränder än under 2022, stormen Hans och flera lokala översvämningar, ett utbrott av afrikansk svinpest, ett vägras på E6:an och ett omfattande oljeutsläpp längs kusten i Blekinge.

Så vi ser att den fredstida krisberedskapen fungerar och att många av händelserna hanteras väl på både lokal och regional nivå, med visst stöd från nationell nivå.

Det är också viktigt att vi påminner oss om att våra insatser är uppskattade och viktiga för andra.

Som representant för MSB fick jag ta emot en utmärkelse som tack för Sveriges uthålliga och omfattande stöd till Ukraina från min ukrainske kollega Volodymyr Demchuk. Ett fint kvitto på att det MSB och det svenska samhället levererar spelar roll.

Alla vi som är en del av svenska civila beredskapssystemet ska vara stolta över vår verksamhet under året som snart gått: varenda en i hela kedjan.

Jag menar inte att det fungerat perfekt – utan att vi klarat det och att vi lär oss av det som inte fungerar väl. Tillsammans blir vi lite bättre hela tiden.

Och till 2024 ska vi ta med oss den viktigaste slutsatsen av alla: vi gör det tillsammans. På det sättet blir vi starkare och smartare. Och dessutom är det lite roligare på vägen.

För det kommer att vara tufft även framåt: vi ska fortsätta hantera konsekvenserna av klimatförändringarna samtidigt som vi befinner oss i det allvarligaste säkerhetspolitiska läget sedan andra världskriget. Det är en bredd av hot vi ska förebygga, förbereda oss för och hantera.

Även förmågan att reparera och återställa är av stor vikt. Från torka, bränder och översvämningar till attacker som den på undervattenskabeln mellan Finland och Estland, cyberhot och påverkanskampanjer som den som riktas mot svensk socialtjänst.

Ingen vågar nog sia precis om vilka kriser som kommer 2024. Men jag vet ett antal områden som kommer vara i fokus nästa år och lyfter två av dem här. Viktiga steg för att bygga ett mer motståndskraftigt Sverige.

  1. Civilplikten inom den kommunala räddningstjänsten blir snart verklighet. I början av året ska civilplikten inom räddningstjänsten aktiveras och MSB kommer då kontakta de som kan komma att påverkas i den inledande fasen.
    Det handlar om över 16 000 personer som genomfört någon utbildning för arbete inom räddningstjänst som kommer få information om att de kan komma att bli kallade att genomföra en repetitionsutbildning. Och redan till hösten tar MSB emot de första civilpliktiga vid våra skolor.
  2. Under 2024 ska försvarsberedningen, ett forum för konsultationer mellan regeringen och riksdagspartierna, lämna in sin slutrapport och senare ska beslut fattas av regering och riksdag. Därefter följer regeringsproposition och riksdagsbeslut för den kommande försvarsbeslutsperioden, 2025 till 2030.
    Det beslutet kommer att ha stor betydelse för utvecklingen av Sveriges civila försvar.

Nu närmar sig jul och för många en efterlängtad ledighet. Men inte för alla.

Jag vill att vi som inte är brandmän, annan blåljuspersonal eller andra som får vårt samhälle att fungera även under jul – att vi lovar varandra att göra det vi kan för att minska arbetsbelastningen i räddningstjänsten.

Vi ska köra försiktigt, släcka ljusen och kanske se till att det ligger några fina elektriska ljus under julgranen.

Nu önskar jag alla riktigt vilsamma dagar under julhelgen. Oavsett om du jobbar eller är ledig. Så kör vi igen 2024.

God helg!