Nyhet

Bussen brinner - hinner du ut?

En buss upplevs som ett säkert och miljövänligt sätt för att transportera människor och gods. Men en buss är också en rullande samlingslokal, ofta med plats för ett 50-tal människor eller fler.

MSBs statistik visar att räddningstjänsten i Sverige larmas till i genomsnitt cirka 150 bussbränder per år. Det innebär nästan tre sådana bränder eller brandtillbud varje vecka. Moderna långfärdsbussar är särskilt svårt utsatta.

Problemet har uppmärksammats av såväl bussbranschen som myndigheter och organisationer.

Ett flertal förbättringar har genomförts för att förhindra bränder eller minska verkningarna av dem.

Bland annat ska alla bussar numera genomgå särskild brandskyddsbesiktning vid Svensk Bilprovning två gånger per år.

Men ännu finns mycket att göra för att förbättra säkerheten för förare och passagerare.

I en forskningsrapport från SP, Sveriges Tekniska Forskningsinstitut, (SP 2008:41) framgår att det bildas en dödlig koncentration av giftgaser i passagerarutrymmet redan inom fem minuter sedan en brand har startat i motorrummet.

Inom loppet av bara ett halvår inträffade våren 2009 fyra allvarliga bussbränder i Älvsborgs län.

Ingen människa blev allvarligt skadad. Men inom Södra Älvsborgs Räddningstjänstförbund lät man göra en grundlig undersökning av omständigheterna kring händelserna.

Bland annat intervjuades chaufförerna på olycksbussarna och fick berätta hur de upplevde sin situation.
Läs deras berättelser här under.

Redogörelsen är sammanställd efter en rapport av Lars-Erik Sandin, Södra Älvsborgs Räddningstjänstförbund.

 

1 - Högbyggd buss i chartertrafik brann

 • Plats: Viskafors
 • Brandstart: motorrummet bak i bussen
 • Brandorsak: okänd

Efter chaufförens berättelse:

Föraren hade lämnat av 46 passagerare vid ett museum och åkt till en verkstad i Borås för att kontrollera ett påkört avgassystem.

Efter reparation/översyn återvände han för att plocka upp passagerarna.

Vid Viskafors upptäckte han att det brann utanför motorrummet. Samtidigt hörde han ordet brand i ett inspelat varningsmeddelande.

Chauffören fortsatte 50-100 meter till en lämplig plats där bussen stannades. Tiden mellan upptäckt och stopp uppskattas till cirka 15-20 sekunder.

En taxichaufför som uppmärksammat händelsen stannade till och ringde 112 medan busschauffören själv gick tillbaka in i bussen för att stänga av motorn.

Han var inne i bussen cirka 20 sekunder och stängde dörrarna när han gick ut igen.

Från upptäckten av branden tills dörrarna var stängda tog cirka 100 sekunder. Det var nu bra fart på branden men inte särskilt mycket rök inne i bussen.

Då flög luckorna till motorrummet upp med en smäll och fönsterrutorna gick sönder.

Bussföraren har bara teoretisk brandutbildning och såg ingen möjlighet att själv släcka branden. Inom ytterligare två minuter var bussen övertänd.

Hade bussen varit full med personer med nedsatt rörlighet som vid en tidigare resa hade troligen många av dem blivit kvar i bussen.

 

2 - Tvåvåningsbuss i lågor på motorväg

 • Plats: riksväg 40 nära Landvetter
 • Brandstart: motorrum
 • Brandorsak: okänd

Efter chaufförens berättelse:

Den stora bussen var på hemväg på riksväg 40 från Göteborg mot Borås.

Ombord fanns 28 passagerare från ett dagcenter.

På motorvägen, strax innan avfarten mot Landvetter flygplats, upptäckte föraren i backspeglarna att det kom rök från bussen.

Ett par sekunder senare såg han att det brann på bussens högersida vid motorrummet. Han bromsade in och ropade via högtalaren till passagerarna att alla skulle utrymma bussen så snabbt de kunde när den stannat.

Ett par sekunder innan bussen stod helt stilla öppnades både främre och bakre dörren. Chauffören hjälpte passagerarna ut och anvisade dem plats att gå till. Uppskattningsvis gick hälften av passagerarna ut via framdörren.

När sista damen gått ut frågade han om det fanns någon kvar inne i bussen? Då hon inte visste gick han själv bakåt i bussen för att kontrollera.

Röken hade då nått fram cirka två meter från bakrutan räknat. Han fick lite rök i sig under kontrollen. Men när chauffören konstaterat att alla var ute gick även han ut.

Räddningstjänsten fick larmet klockan 13.37. Den första styrkan var på plats 13.52. Hela passagerarutrymmet var då övertänt.

En tanke slog chauffören; vad hade hänt om det funnits fem-sex rullstolsbundna med bland passagerarna, vilket inträffar ibland?

 

3 - Brand i charterbuss med idrottsmän

 • Plats: Borås Torpet
 • Brandstart: last i bagageutrymmet
 • Brandorsak: troligen batterifel i dator i bagaget

Efter chaufförens berättelse:

Chauffören hade hämtat 17 volleybollspelare från Australien på Landvetters flygplats och körde riksväg 40 i riktning mot Borås.

Efter cirka 25 minuters färd hördes tre små puffar. Det lät som punktering på cykeldäck. Ljudet kom antagligen från bollar som exploderade eller från luftslangar som gick sönder.

Strax därefter såg en av passagerarna att det kom upp rök från golvet. Han gjorde chauffören uppmärksam på detta och bussen bromsades in.

När bussen stannat och chauffören skulle öppna dörrarna fungerade inte den vanliga öppningsanordningen.

Han tvingades använda en nödkran få upp dörrarna. Det tog några sekunder.

Öppnandet av bakre dörren skedde cirka 15 sekunder senare än den främre. Passagerarna var införstådda med att utrymma bussen snabbt, efter cirka 30 sekunder var alla 17 ute.

Fem till sex av dem valde att gå ut genom den bakre dörren men två av dem som satt längst bak valde att slå sönder fönsterrutan och hoppa ut den vägen.

Varför de gjorde så har chauffören ingen aning om.

Övriga tio passagerare gick ut genom den främre dörren.

Cirka två minuter efter att dörrarna öppnats gick chauffören åter in i bussen för att kontrollera att samtliga hade utrymt.

Han kunde då inte gå bakåt i bussen på grund av all rök, såg inte ens till bakrutan. Föraren gick ut och försökte öppna bagageluckorna men det gick inte då tryckluften var borta. Han fick invänta räddningstjänsten.

Chaufförens bedömning är att hade bussen haft 50 vanliga passagerare hade troligen hälften blivit kvar i röken inne i bussen.

Beskrivningen ger en kuslig påminnelse om hur nära en allvarlig bussbrand vi kan vara.

 

4 - Brand vid ändhållplats

 • Plats: Horred
 • Brandstart: motorrummet bak i bussen
 • Brandorsak: okänd

Efter chaufförens berättelse:

Bussen gick i linjetrafik och hade tidigare under turen haft cirka 55 passagerare. Men när den stannade vid ändhållplatsen steg de sista två passagerarna av.

Chauffören såg då hur det kom fram rök under bussen. Röken verkade komma från bussens baksida.

När han tittade i backspeglarna såg han att det slog ut lågor på högersidan vid luckan till motorrummet.

Bussar av denna typ är sällan utrustade med något system som varnar för värme eller brand.

Chauffören gick bakåt i bussen för att förvissa sig om att ingen passagerare fanns kvar.

När han gick ut tog han med sig bussens sexkilos pulversläckare för att försöka släcka branden utifrån. Under tiden ringde en av de väntande passagerarna till SOS och larmade om händelsen.

Bussföraren hade genomgått brandskyddsutbildning och lyckades slå ner lågorna. Men när släckaren var tömd tog det eld igen och han kunde bara invänta räddningstjänstens ankomst.

Flera lastbilar och andra fordon passerade platsen men ingen av förarna stannade och erbjöd sig att hjälpa till.

Det tog ganska lång tid innan bussens passagerarutrymme var helt fyllt med rök. Men när räddningstjänsten anlände efter cirka tio minuter var bussen nästan helt övertänd. Den blev totalförstörd.

Chaufförens reflektion är att läget blivit kritiskt om branden börjat lite tidigare då det fortfarande fanns många passagerare i bussen.

Erfarenheter

 1. Tre av de fyra brunna bussarna var utrustade med automatiska släcksystem. Ändå blev brandförloppen så snabba att människor kunnat omkomma vid mer ogynnsamma omständigheter.
 2. Uppgifterna i SPs forskningsrapport om spridning av dödliga brandgaser från motorrum till passagerarutrymmena på fem minuter är alltför optimistiska. I praktiken måste utrymningen gå snabbare än så.
 3. Alla bussar bör vara utrustade med varnings- och släcksystem i såväl motorrum som i lastutrymmen.
 4. Alla bussförare bör regelbundet utbildas i brandskydd samt tränas i att utföra utrymningsövningar med ett stort antal passagerare. I brandskyddsutbildningen ska ingå att öppna dörrar och luckor även vid bortfall av hjälpsystem som elektricitet och tryckluft.