Nyhet

Risk för vattenbrist

Den extremt varma och torra sommaren gjorde att rekordmånga, en tredjedel av landets kommuner, införde bevattningsförbud.

Det är inte bara grundvattennivåerna som är låga. Torkan drabbar även sjöar och det finns kommuner som närmar sig lägstanivån för uttag.

Christina Nordensten– Om höstregnen uteblir och vi får tidig kyla och tjäle kan situationen bli kritisk. Därför är det viktigt att redan nu fundera över "worst case" och se över sin uthållighet, sina resurser och sin nödvattenplanering, säger Christina Nordensten, projektledare för Vaka-gruppen på Livsmedelsverket.

Karta som visar grundvattennivåerI början av augusti hade 94 kommuner utfärdat bevattningsförbud.
Livsmedelsverkets nationella vattenkatastrofgrupp Vaka har fått larm där kommuner sökt råd för att hantera en hotande brist, men också för hur man kan arrangera nödvattenförsörjning för stora djurbesättningar.

– Även jordbruken är hårt drabbade och det har hänt att kommunledningen bestämt sig för att sörja även för deras överlevnad.
Livsmedelsverket har ett nationellt uppdrag att stärka förmågan att hantera dricksvattenförsörjning under kriser. Det görs genom att samordna kris- och beredskapsplaneringen.

Enligt Livsmedelsverket är det hög tid för kommunerna att kartlägga samhällsviktig verksamhet inom sitt geografiska område, oavsett om den är privat eller offentlig.

– Ta reda på vilka konsekvenserna blir vid brist eller avbrott, hur mycket eller lite vatten som faktiskt behövs för att upprätthålla det mest nödvändiga. Och kommunicera med stora vatten­användare för att hitta alternativa lösningar.

Det är ett arbete inte enbart för dricksvattenproducenten, som i vissa fall har mer än en kommun att försörja. Det är i allra högsta grad en kommunal fråga om krisen eskalerar till att bli en extraordinär händelse.

– För att klara det värsta tänkbara måste kommunerna redan nu påbörja arbetet och ta länsstyrelsen till stöd i detta.

Kommunerna kan få stöd i en guide för nödvattenplanering som presenteras vid tre kostnadsfria seminarier under hösten. Guiden presenterades första gången i en seminarieserie förra hösten.

– Seminarierna var uppskattade och välbesökta. Livsmedelsverket har nu tagit initiativ till att ge fler möjlighet att delta i höst, säger Christina Nordensten.
Guiden finns på Livsmedelsverkets hemsida www.livsmedelsverket.se.

Rekommendationen är att Guiden först läses som en bok rakt igenom innan den börjar användas Under seminarierna ges möjlighet att utbyta erfarenheter med andra kommuner under två korta workshoppar.

– Vi ser helst att kommunens representant och dricksvattenproducenten deltar tillsammans på seminariet. Arbetet behöver göras i samarbete.

Seminarierna hålls 12 november i Malmö (kl 13 – 16.30), 19 november på Arlanda (kl 13 – 16.30) och 20 november i Göteborg (kl 8.30 – 12).
Anmälan sker till christina.nordensten@slv.se.

Små magasin

Finns i berg eller jord som är tätare och kan lagra mindre med vatten. Höjs snabbt när det regnar. De flesta med egen brunn får sitt vatten från små magasin.

Stora magasin

Finns i sand och grusåsar, stort jorddjup och kan lagra mycket vatten. Krävs mycket nederbörd och tar tid innan höjning kan ses. Många kommuner tar vatten ur stora magasin.