Nyhet

- Räddningstjänsten granskas oftare

Frivilliga insatser var oerhört värdefulla, en insats utan gnäll, bra att räddningstjänsten granskas, behov av helikopter för att överblicka branden.

Det var några synpunkter när erfarenheter från skogsbranden i Västmanland diskuterades på konferensen Skadeplats i Karlstad.

Skogsbranden är fortfarande ett hett diskussionsämne. Drygt 150 av deltagarna på Skadeplats – 26 procent av 600 deltagare visade en mentometerundersökning – hade på något sätt varit engagerade i arbetet med branden.

– På senare tid har räddningstjänsten oftare granskats av media, av försäkringsbolag. Vi är inte vana det, men jag tycker det är bra. Det driver på utvecklingen, om det är en bra granskning, sade Jan Wisén, biträdande avdelningschef på MSB.

Senaste granskningen gjordes av TV4s samhällsprogram Kalla Fakta, vilket många i branschen haft synpunkter på.

Nu kommer Kalla Fakta i sin tur att granskas av P1 Medierna (lördag 3 oktober kl 11.00). Reporter från P1 fanns i Karlstad under Skadeplats och samlade in synpunkter. Jan Wisén var en av de som intervjuades.
– Jag tycker programmet gav en för enkel förklaringsmodell, att förklara tillkortakommanden med brister i utbildning är för enkelt. Det finns andra parametrar. Att räddningstjänster inte skickar personal på utbildningar är delvis sant, men det handlar inte om ovilja utan om ekonomi, sade Wisén.

I programmet togs också en radhusbrand i Trollhättan upp.
– Där tror jag inte utbildning hade spelat någon roll, den branden var körd ändå. Problemet med radhusbranden handlar om byggnadstekniska brister. I programmet tyckte jag det var starkt av Fredrik Eriksson att berätta ärligt i TV som han gjorde, tror inte många hade klarat det.

Fredrik Eriksson, Mälardalens räddningstjänst, var räddningsledare skogsbrandens första dag. Han beskrev svårigheten att hitta branden, hur man på smala skogsvägar fått vända och åka drygt två mil för att komma rätt.
– En lärdom är att det skulle betytt väldigt mycket som räddningsledare att komma upp i luften och få en överblick. Men militären har en helikopter och den hade bränt sin flygtid för dagen. Det känns inte helt fantastiskt, sade Eriksson och fortsatte:
– Jag skulle gärna vilja ha ett resonemang kring markberedning med skogsmaskin när det är eldningsförbud. Sen kan vi konstatera att Mälardalen är en relativt stor räddningstjänst, men vi klarar inte en större ledningsorganisation under sommaren, den är inte lätt att bygga upp.

Anders Edstam, Södertörn, som var chef för insatsledningen, berättade att han varit med om två skogsbränder och två systemkollapser.
– Skogsbranden i Tyresta försökte vi leda som en lägenhetsbrand. Det har varit jätteduktiga människor på insatserna, men vårt system att arbeta har inte fungerat. I Västmanland fanns 61 kilometer begränsningslinjer, det innebar att det fanns en brandman var 700e meter. Jag vill omfamna alla frivilliga som hjälpte till. Vi måste fundera hur vi tar emot dem, och överhuvudtaget på hur vi tar emot hjälp. En erfarenhet är också att jag aldrig varit på en insats med så lite gnäll, sade Edstam.

Skogsbrandsexperten Annie Johansson konstaterade att det tog en stund innan staben förstod vad hon kunde bidra med och innan hon själv vågade kliva in på scenen rejält.
– Jag har lärt mycket om hur jag ska framföra mitt budskap så det får effekt. Det jag generellt vill förmedla till ledningen är att spring inte på det som sker nu, försök se vad som händer om en timme.
Hon framhöll att branden i Västmanland inte är en unik händelse, mycket höga brandriskvärden har funnits tidigare.
– Skillnaden var att den här branden blev mycket större. Det positiva från insatsen var energin. Alla som arbetade gav allt och sitt bästa för att hjälpa någon annan.

Mattias Strömgren, MSB, var på plats som observatör. MSB observatörsinsats, som blir en beskrivning av händelseförloppet, ska vara klar 15 december. Aud Sjökvist har av regeringen utsetts att utreda branden. Det uppdraget kan leda till förslag på lagändringar. Utredningen ska vara klar i september nästa år.
– Men det görs fler utredningar. Nerikes Brandkår utreder släckinsatsen och ska redovisa sitt arbete senare i höst. Norge, Finland och Estland har haft observatörer på plats, den norska rapporten är förmodligen snart klar. Dessutom görs utvärderingar av egna organisationers arbete, bland annat av MSB, länsstyrelsen, Trafikverket, Polisen och kommunerna, berättade Strömgren.