Nyhet

Landsting ska dirigera ambulans i egen regi

Tre landsting kommer att ta över ambulansdirigeringen i egen regi nästa år. Ett av skälen som anges är att inget händer med alarmeringstjänstutredningen.

Landstingen i Uppsala, Västmanland och Sörmland hade tidigare, tillsammans med Gotland, upphandlat Medhelp för ambulansdirigeringen. Avtalet bröts i förtid och man återgick till SOS Alarm. 31 maj 2015 går det avtalet ut och då tänker de tre landstingen ta över ambulansdirigeringen i egen regi.
– Uppsala har utvecklat en modell  för arbetet i samarbete med läkarna i länen, det var den modellen Medhelp använde, säger Jörgen Lifvakt, ambulanschef i Sörmlands landsting.

Alla 112-samtal som rör ambulanssjukvård i de tre länen kommer att kopplas vidare till landstingens egna centraler för ambulansdirigering. Vid behov kan landstingen ta över varandras uppgifter, vilket ger redundans för arbetet. Landstingen har drygt ett år på sig att rekrytera sjuksköterskor.

I Sörmland används de lokaler Medhelp huserade i numera för annan verksamhet. Ambulansdirigeringen kommer att behöva en ny lokal.
– Lokalen ska vara i anslutning till sjukhusområdet i Eskilstuna. Att driva verksamheten i egen regi tror vi kan ge synergieffekter med övrig sjukvård. Vi ser positivt på lösningen, säger Jörgen Lifvakt.

Förutom att verksamheten blir en del av den egna vårdkedjan anges ytterligare två skäl till att driva verksamheten i egen regi:

  • Det har inte hänt något med alarmeringstjänstutredningen
  • Landstingen vill slippa upphandling på en marknad där det bara finns två aktörer

– Vi har haft mycket problem med dirigeringen. Först levde inte SOS Alarm upp till våra krav på kompetens. Efter upphandling fick vi Medhelp som senare krävde mer pengar och då bröt vi avtalet, säger Denise Norström, landstingsstyrelsens ordförande i Västmanland, till Dagens Samhälle och fortsätter:

– Går vi ut i upphandling riskerar vi få tillbaka den aktör vi är i konflikt med. Vi kan heller inte bara säga att vi vill ha SOS Alarm, det skulle bli överklagat direkt.
De tre landstingen hoppas nu på en långsiktig lösning i egen regi för ambulansdirigeringen.