Nyhet

Tjugofyra7 får gott betyg av läsarna

Tjugofyra7 får ett gott betyg av läsarna.

86 procent ger ett sammanlagt högt betyg, 92 procent anser att tidningen är trovärdig och närmare 80 procent tycker att tidningen är både aktuell och intressant.

Läsvärdesundersökningen har genomförts av undersöknings- och utvärderingsföretaget Markör. 555 slumpvis utvalda prenumeranter har telefonintervjuats.

På en femgradig skala får tidningen betyg 4-5 (ganska bra eller mycket bra) som sammanlagt värde av 86 procent av läsarna i undersökningen.

– Det är ett gott omdöme för en tidning utgiven av en myndighet. Ett normalt resultat brukar ligga runt 65-70 procent, säger Sofia Palmér, projektledare på Markör.

54 procent läser minst hälften av innehållet, varav 26 procent läser det mesta. 38 procent har svarat att de mest bläddrar igenom tidningen.
Språket i tidningen anses lättbegripligt och artiklar om räddningstjänst är det som tilltalar flest.

Den främsta anledningen till att prenumerera på tidningen är arbetet. Närmare två av tre prenumeranter anger arbete som orsak. En av fyra anger allmänintresse.

De förslag till förbättringar som framförs rör bland annat papperskvalité och layout.

– När det gäller innehållet i tidningen är önskemålen ofta kopplade till det egna intresset eller verksamhetsområdet. Men det är inte många förslag till förändringar, läsarna är överlag nöjda med tidningens innehåll, säger Sofia Palmér.

Av resultaten framgår också att 89 procent föredrar att läsa papperstidningen framför Tjugofyra7.se på nätet.

 

Läsarnas betyg i siffror

 

Här är de me mest frekventa svaren i läsvärdesundersökningen.
Av de 555 intervjuade är 85 procent män, 15 procent kvinnor.

Alla betyg anges i procent

Sammanfattande betyg

ganska bra/mycket bra - 86

varken eller - 13

Hur mycket brukar du läsa?

ungefär hälften/det mesta - 54

bläddrar mest igenom - 38

Andel som instämmer i huvudsak eller instämmer helt

innehållet trovärdigt - 92

innehållet aktuellt - 79

tidningen är intressant - 77

ger nya kunskaper - 54

stimulerar till debatt - 37

nytta av i yrket - 33

Vilken typ av artiklar intresserar dig mest?
(flera svar möjliga)
räddningstjänst - 62

krisberedskap och samhällsskydd - 29

utbildning och övning - 20

internationella insatser - 11

debatt och insändare - 11
intervjuer med personer inom MSBs verksamhetsområde - 9

Vad tycker du om språket i tidningen?

lättbegripligt - 90

varken eller - 9

Hur ofta bör tidningen komma ut?

som i dag, fyra gånger - 79

fler än fyra gånger - 19

Finns det något som skulle göra Tjugofyra7 bättre?

bra som den är - 76

ingen uppfattning - 9

innehållet - 8

Hur föredrar du att läsa Tjugofyra7?

papperstidningen - 89

på nätet - 11

Besöker du Tjugofyra7.se på nätet?

aldrig - 49

känner inte till hemsidan - 27

sällan - 13

ibland - 8