Nyhet

Tolgfors vill se ändringar i antagning och rekrytering

 – Attundas ambition att bredda rekryteringen är central för räddningstjänsten framöver, anser Sten Tolgfors.

Tiden strax innan han avgick besökte försvarsminister Sten Tolgfors ett antal räddningstjänster för att skaffa sig en bild av varför räddningstjänsten har så mycket svårare än polisen och försvaret att bredda sin rekrytering. Foto: Erik Mårtensson

Vid ett av sina sista framträdanden som försvarsminister besökte Sten Tolgfors Attunda brandförsvar för att titta på deras rekrytering av brandmän.

Besöket skedde tre dagar innan han avgick, och syftet var att informera sig om Attunda som tagit det omdiskuterade greppet att söka brandmän med annan bakgrund och andra meriter än att ha gått MSBs utbildning Skydd mot olyckor, SMO.

Attunda hävdar att de behöver öka mångfalden, inte minst få in brandmän med utomnordisk bakgrund, för att klara uppdraget. Dessa kategorier lyckas inte SMO-utbildningen leverera idag.

För andra gången kör Attunda ett projekt där de söker sommarvikarier som ges en intern 12-veckorsutbildning innan de påbörjar sitt sommarvikariat som eventuellt övergår till fast anställning till hösten. Projektet kallas QM8, som står för qvinna-mångfald och att det är åtta personer som antagits. Fem män och tre kvinnor.

Fem av dem har gått SMO och övriga kompetenser man får in är pedagogik, sjukvård och språk.

– Vi tycker SMO är väldigt bra, men vi tror inte att hundra procent av de vi rekryterar i framtiden ska vara SMO-are. Om vi tittar på brandkåren Attunda kommer 90 procent av personalen från utryckningsstyrkan. Skulle vi enbart anställa SMO-utbildade får vi ju inte någon mångfald i kompetens. Vi ser nu att vi räddar fler liv via våra sjukvårdsinsatser än via våra brandinsatser. Därför vill vi få in fler med sjukvårdsbakgrund, säger Jens Ärlebrant, brandchef i Attunda.

Han vill se samma hundraprocentiga engagemang för det utåtriktade arbetet som för det operativa.

– Jag tror det är viktigt med heterogena grupper för att få en sund organisationskultur. Det viktiga är att vi får in andra tankar, andra synsätt i organisationen, säger Jens Ärlebrant.

Sten Tolgfors ser positivt på Attundas sätt att öka mångfalden.

– Jag tycker att ambitionen man har att bredda rekryteringen är central för räddningstjänsten framöver och det beror på att räddningstjänsten har ett vidgat uppdrag där väldigt mycket också handlar om att informera för att förebygga bränder och olyckor.

Han vill se en förändring i räddningstjänstens rekrytering och gör jämförelser med försvaret som lyckats betydligt bättre.

Sten Tolgfors nämner två saker som skiljer räddningstjänsten från andra uniformsyrken. Antagningen till SMO baseras huvudsakligen på betyg och att kraven för att bli antagen till SMO-utbildningen inte motsvaras av kraven för att bli anställd.
– Frågan jag då ställer mig är om betygsuttagningen är en förklaring till att vi inte har en lika bred rekrytering. Jag har lekt med tanken att man skulle se över rekryteringen till SMO. Om vi låter Rekryteringsmyndigheten göra tester och urval på samma sätt som för andra uniformsyrken, skulle det påverka?

– Nästa sak jag tror är viktig är att se om man kan ha en dialog med Sveriges kommuner och landsting om att kravet för att ta sig in på utbildningen ska motsvara kraven för att bli anställd. Kan kommunerna komma överens om en gemensam ”ribba” så att om jag klarar kraven för att bli antagen klarar jag också kraven för att bli anställd. Annars tror jag att många tvekar att lägga två år på en utbildning som man inte vet om den kvalificerar till anställning, säger Sten Tolgfors.

Markus Falc är en av de åtta som fick chansen i Attundas QM8-projekt. – Det var en chans i livet som jag inte trodde att jag skulle få. Foto: Erik Mårtensson 

Brandmannen Markus Falc:

"Jag känner ödmjukhet"

 

En av de åtta som antogs i Attundas QM8-projekt för blivande sommarvikarier är Markus Falc, 37.

I ungdomen hade han planer på att bli brandman men de blev aldrig förverkligade. Men så fick han se Attundas annons i Metro.

– Jaha, brandman med annan bakgrund, det passar ju lite på mig. Och när jag läst annonsen kände jag att jag måste skicka in en ansökan, säger Markus Falc.

Han är utbildad idrottslärare men jobbade närmast som högtryckstekniker. Han har tjeckiskt ursprung, talar flera östeuropeiska språk. Inte för ett ögonblick tvivlar han på att han nu hamnat på rätt plats här i livet.

–Jag blev paff när brevet kom om att jag var välkommen till testdagar. När jag kom till intervjun andra testdagen fick jag fjärilar i magen: jag kanske är med i matchen. Det är helt otroligt. Om nån sagt att jag fått välja mellan att vinna en miljon på tipset och det hade jag tagit det här.

Planen är att sommarvikariatet ska gå över i fast jobb i höst. I förra projektet blev alla fyra anställda och Markus Falc är hoppfull. Samtidigt har han förståelse för SMO-studenterna syn på rekryteringen.

– Jag har full förståelse och känner ödmjukhet inför deras situation, men jag har fått min chans. Det var en chans i livet som jag inte trodde att jag skulle få.