Reportage

"Tona ned skyltfönstret till förmån för era idéer"

– Räddningstjänsten Syd har klantat sig flera gånger, men ändå tagit sig framåt.

MALMÖ
Helena Stavreski, Malmö högskola, har varit extern utredare av projektet "En brandstation för alla" och tycker att slutresultatet är positivt.

– Jag ser en tydlig normförskjutning inom organisationen. När människor får syn på sig själv, när maktordningar hotas, är det tecken på att en förskjutning skett, säger Stavreski.

Helena Stavreski hade några veckor på sig för arbetet och fick fokusera på vissa frågor. Runt 20 brandmän, projektansvariga och ledningen intervjuades.

– Vid såna här projekt läggs ofta arbetet med jämställdhet och mångfald vid sidan av verksamheten och man jobbar på som vanligt. Det har man inte gjort här. Frågan är vad man kommer fram till, vad som sätter sig fast i organisationen.

Räddningstjänsten Syd har med projektet och dess mål, och även för sitt arbete i stort, hamnat i blickfånget. Helena Stavreski hade en uppmaning:

– Tona ned skyltfönstret till förmån för era utvecklade idéer om vad jämställdhet och mångfald konkret betyder i verksamheten,

Några andra reflektioner som Helena Stavreski presenterade på lärandekonferensen i Malmö var:

  • Att kvinnliga brandmän granskas på ett sätt som inte manliga kollegor utsätts för när något gått snett, det stämmer inte riktigt längre. För några år sedan hade nog kvinnor blivit granskade, men inte nu.
  • De som är nyare på arbetet är mer intresserade av resultat från tester, vem som kom in och vem som inte kom in. De mer rutinerade har en mer nyanserad bild, pratar mer om praktiska erfarenheter och förtrogenheter.
  • Kvinnor ställer krav på andra kvinnor att de inte ska misslyckas. Annars riskerar de själva att få ögonen på sig.
  • Det har varit en för stark kultur och sluten organisation. Nu har en viss sanering skett som varit till gagn, det råder mindre kultur.
  • Personalen trivs på jobbet.
  • Ledningens engagemang är en förutsättning, men ofta inte en självklarhet. Annars kopplas frågan från kärnan.
  • Förändringens språk kan skapa trötthet. Är det tomma ord eller av mening för verksamhetens kärna?
  • Den polariserade debatten kring brandmän och yrkeskultur är ett problem som pekar ut en grupp människor. Det ger en svår grund att samtala och utveckla från.