Reportage

Insatsbeslut kostar samhället miljoner

— Hur mycket pengar lägger kommunerna på att förebygga och förhindra självmord jämfört med vad det satsas på rökdykning. Hur många utvecklar Jönköpingsmodellen mot suicid?

För Trafikverket innebär en räddningstjänstinsats ofta trafikkaos. Medan en insatsledare åker från platsen nöjd med sin insats väntar ett helvete för Trafikverket.

Linus Eriksson, tidigare brandingenjör i Malmö, numera Trafikverket, sparade inte på krutet i sitt anförande på Brand. Han tog som utgångspunkt en insats 2002 där han själv deltog. Det rörde sig om en brand i en verkstad intill järnvägen där det fanns sju acetylengasflaskor. Räddningsledaren fattade standardbeslutet avspärrning 300 meter i 24 timmar. Stopp för all järnvägstrafik.

— Jag tyckte det gick jättebra. Vi ställde dit några vattenkanoner, huset brann ner, vi åkte därifrån och kvar var en avspärrning på 24 timmar.

Sen gick det tio år, Linus Eriksson började på Trafikverket och under en fikapaus började man av någon anledning prata om den här händelsen. En som jobbat i 40 år berättade att det var den värsta dagen de någonsin haft.

— Varför? Jo 500 meter från brandplatsen var det totalt kaos. På den här sträckan går det 350 tåg om dagen. All trafik till och från Danmark passerar där, all trafik Malmö-Stockholm, Malmö-Göteborg går där.

— I rusningstrafik går det ett tåg var tredje minut. När räddningsledaren beslöt stoppa den trafiken innebar det momentant att 100 000 människor inte kom till jobbet den dagen, kom inte till sitt flyg på Kastrup. Det finns gott om exempel att man missat sin Thailandsresa som man sparat till i flera år; svensk basindustri fick inte fram sina leveranser osv.

Förklaringen till att ett stopp får så stora konsekvenser är att järnvägsnätet har för låg kapacitet. På stambanorna körs så många tåg det bara går och det finns i princip ingen omledningskapacitet.

— Vi glömmer det här perspektivet, vi behöver se till hela det drabbade sammanhanget. Det finns minst tio olika lösningar som alternativ till att spärra av i 24 timmar. Hade man öst 25 ton sand över den här byggnaden hade problemet varit löst.

Linus Eriksson frågar sig om den enskilda brandförmannen deltid inser att att han slår ut trafiken på västra stambanan mellan Stockholm och Göteborg när han fattar sitt beslut. Beslut som påverkar 100 000-tals människor och kostar Trafikverket 33 000 kronor i minuten.

— Vilken nivå på era befäl har rätt att fatta den typen av beslut? Ett befäl som normalt inte kan beställa en bok eller boll till gympahallen utan att fråga sin chef, kan på larm med en gul hjälm kan ta beslut som slår ut svensk basindustris pulsåder.

Linus Eriksson vill att räddningstjänsten ska börja tänka i drabbat sammanhang, att avstängd infrastruktur, oavsett om det är väg eller järnväg, påverkar många människors vardag.

— Det är väldig skillnad för oss mellan att ha totalstopp eller sänkt hastighet. Sträva alltid efter kortast möjliga stopptid. Hitta kreativa lösningar för att minska riskavståndet.

Konsekvenserna av räddningsfrånkoppling är de samma.

— Vid en påkörning är inte kontaktledningen påverkad, det är ett onödigt beslut, säger Linus Eriksson.