Nyhet

MSBs största insats

Ebola-insatsen i Liberia är den största MSB gjort. Den har krävt mycket samarbete och samordning med andra svenska myndigheter och experter.

– Jag brukar skämtsamt säga att vi har 30 personer som nästan kan bygga en basecamp i sömnen men det här har vi aldrig gjort förut. Hela planeringen har varit en laginsats med den samlade svenska expertisen på området, säger Ann-Charlotte Zackrisson, chef för insatsenheten på MSB.

Den 16 oktober gav regeringen MSB uppdraget att planera och genomföra hälso- och sjukvårdsinsatser i Västafrika. Samtidigt avsattes 100 miljoner kronor för uppdraget.

Inledningsvis var det svårt att rekrytera personal, men det har vänt.

– I den första insatsen skickade vi tre sjuksköterskor och två läkare. Då bedömde vi att alla behövde ha infektionserfarenhet och helst varit ute på insats tidigare. När vi nu tittar på att bemanna en större sjukvårdsinsats på plats kan vi titta på en annan bredd av kompetens och erfarenhet vilket gjort det lättare att rekrytera.

Uppdraget från WHO var att bemanna ett behandlingscenter mot ebola i Monrovia med 100 vårdplatser som skulle tas i bruk i mitten av november.

Kraftigt förändrad behovsbild ledde till omplanering.

– Vårt team på plats gjorde bedömningen att det inte finns anledning att öppna ett behandlingscenter när det finns tomma vårdplatser på andra ställen. Då ställde vi om den svenska insatsen till att mer kraftfullt än vi hade avsett från början stötta det redan befintliga centret som drevs av hälsoministeriet tillsammans med Kuba och Afrikanska unionen.

MSB har gett stöd till bland annat logistik, ledning, planering och till viss del även kliniskt stöd och rådgivning. Ebola-epidemin fick den vanliga sjukvården att kollapsa på grund av oförmågan att skilja ut misstänkta och verkliga fall av ebola.

– Vi har stöttat hälsoministeriet när det gäller andra åtgärder, bland annat bygga upp ett protokoll för screening inom vanlig sjukvård för att kunna sålla ut smitta.

MSB har även stöttat utbildning eftersom det behandlingscenter som MSB ursprungligen skulle bemanna gjorts om till ett utbildningscenter.

När det inte fanns behov för ett behandlingscenter i Monrovia fick det svenska teamet i stället uppdraget att bygga upp ett behandlingscenter i Greenville, 30 mil söder om Monrovia.

På plats i Liberia finns drygt ett 40-tal personer i den svenska styrkan. Alla har genomgått en utbildning på Karolinska institutet men för att arbeta kliniskt behöver utbildningen kompletteras med en tio-dagars WHO-utbildning på plats.

Behandlingscentret i Greenville ska vara klart om två veckor.

– Vår personal har hittills arbetat med utbildning, stöd och rådgivning och ännu inte bedrivit direkt patientvård, men vi har nu utbildad personal som är förberedda att starta upp centret i Greenville, säger Ann-Charlotte Zackrisson.

Det svenska bidraget i kampen mot ebola är omfattande och spänner över flera områden. Utöver insatsen i Liberia har MSB personal som arbetar för Ocha med koordinering, en stabschef för UNMEER och personal som stöttar de IHP-insatser som drivs av Danmark, Norge och Storbritannien i Sierra Leone. MSB stärker även WFP med IT och logistik .

Läs mer

Ebola dödar och skrämmer