Reportage

Förändringen en utmaning – men rätt väg att gå

Regeringen var tydlig, lagkravet är det också.

Alla räddningstjänster ska tillhöra ett system med ständig övergripande ledning och kapacitet att hantera svåra händelser.

Nu har ledningssystemen tagit form. Det finns mycket kvar att slipa på, men också en uppfattning att detta är rätt väg att gå.

Tjugofyra7 besökte en träff där erfarenheter delades, tolkningar diskuterades.