Förebyggande

Bomber och granater, vilket brandskydd!

Reportage Ljudet från granater, missiler och kanoner dånar dagligen genom skogen. På Bofors Test Center är det mer regel än undantag att varmt splitter orsakar bränder. – Vi klarar oss genom att de släcks snabbt, säger brandskyddsledaren Johan Lidgren. Till hjälp finns helikopter, brandbandvagnar – och företagets samtliga anställda.

15 jun 2022 klockan 15:38
Förebyggande Räddningstjänst

Tankar om otrygghet blev konst

Nyhet Att prata om brandsäkerhet är väl ingen konst? Det kan det visst vara. Räddningstjänsten Skåne Nordväst testade nåt nytt: lät konstnärer fråga ungdomar om otrygghet och göra konst av svaren. Utställningen Safe skills ska nu ut på turné.

15 jun 2022 klockan 14:37
Räddningstjänst Förebyggande

Fler som drunknar än man trott

Nyhet Antalet drunkningar i landet är mer omfattande än man tidigare trott. Cirka 220 personer omkommer varje år till följd av drunkning. Ungefär hälften är rena olyckor och resterande suicid.

15 jun 2022 klockan 12:09
Förebyggande

Stora brister i it-säkerhet

Nyhet Bara en av fem samhällsviktiga verksamheter har i dag ett heltäckande verksamhetsskydd för att motverka inre och yttre hot. Det visar undersökningen Svenskt säkerhetsindex.

25 mar 2022 klockan 12:13
Cybersäkerhet Förebyggande Krisberedskap

Uppdrag granskning – tillsynen varvar upp

Nyhet Tillsyn och brandskyddskontroll genomförs för sällan av landets kommuner eller räddningstjänster. Det visar MSB:s tillsynsarbete på området.

17 dec 2021 klockan 07:22
Förebyggande Räddningstjänst

Nya föreskrifter om tillsyn

Nyhet Nya föreskrifter och allmänna råd om hur kommunerna ska planera och utföra sina tillsyner enligt lagen om skydd mot olyckor (LSO) är beslutade.

17 dec 2021 klockan 07:09
Förebyggande Räddningstjänst

Satsning mot naturolyckor - 520 miljoner i budgetförslag

Nyhet Regeringen vill öka utrymmet för förebyggande arbete mot naturolyckor. I budgetförslaget, som presenterades 20 september, föreslås att anslaget där kommuner kan söka bidrag ökar från 25 till drygt 520 miljoner.

23 sep 2021 klockan 09:51
Förebyggande Klimat