Nyhet

– Förmågan har ökat ganska markant

MSB har börjat göra tillsyn av de nya räddningsledningssystemen.

– Förmågan i övergripande ledning har ökat ganska markant, samtidigt finns extremt stora skillnader, säger Patrik Kullman, MSB.

Landets 18 ledningssystem är knappast klonade. Arealen skiljer från 2 000 till 145 000 kvadratkilometer, de kan ledas av en enda räddningschef eller 20 som samarbetar i samma system.

– De förutsättningarna gör att vi inte kan lägga dem bredvid varandra och hitta generella ställningstaganden. Vi måste granska alla individuellt, säger Patrik Kullman på enheten för inriktning av skydd mot olyckor.

Det tillsynen granskar i sin första översyn är att alla räddningstjänster finns med i ett ledningssystem, att det ständigt finns en övergripande ledning, hur den är dimensionerad och att den utövas gemensamt mellan de medverkande räddningstjänsterna.

– Det hänger samman med att systemen är ganska färska, lagkravet lika så. Räddningstjänsterna har jobbat väldigt intensivt med genomförandet och är inte helt färdiga. Fokus nu har varit om hela landet är på banan, om man tagit till sig lagförändring och föreskrift. Och alla är på gång, ingen släpar på det sättet.

Tillsynen riktas mot värdkommunen i ledningssystemet, eller den organisation som är dess motor.

– Vi kan inte rikta tillsynen mot ett samarbete, det måste göras mot någon juridisk organisation.

Fyra personer jobbar med tillsynen som hittills inneburit att inhämta information och i möten ge återkoppling. Tre av tillsynerna avslutas nu. Det är de system där Storstockholm, Södertörn och Storgöteborg är värdorganisationer.

– Vi har gjort bedömningen att vi i nuläget inte behöver ställa några krav på den övergripande ledningen där. Det innebär inte att de är godkända, vi avslutar bara tillsynen.

Fokus vid tillsynen av övergripande ledning ligger på dimensionering.

– Det gör att vi tittar lite mer på systemen med få funktioner, eller de som är väldigt nya. Det är där man kanske inte landat helt eller har så stor praktisk erfarenhet. Sen är förutsättningarna för dimensionering svårare ju mindre man är. Det vill vi titta på genom djupdykning och platsbesök.

Alla ledningssystem måste ha räddningsledningschef (vakthavande räddningschef) och driftchef (vakthavande befäl). Och det har alla. Men MSB:s tillsyn har konstaterat att driftchefen riskerar att bli överbelastad.

– I system där man inte har flera personer i bemanningen finns en risk att vakthavande befäl belastas av uppgifter som inte har med övergripande ledning att göra. Och att man då tappar möjligheten till övergripande ledning. Det ska vi försöka bedöma.

Under våren ska platsbesök göras hos nio ledningssystem.

– Övriga sex system har vi inte planerat in besök hos än, det kan bero på att vi nöjer oss med dokumentation, eller att vi bedömer att vi får den informationen från ett annat system med snarlikt upplägg.

Tittar ni på regioner där flera ledningssystem samarbetar?

– Kraven riktas mot ledningssystemen. Men en del av uthålligheten kan ju vara att det finns grundförutsättningar för samarbete, det kommer vara en del av beslutsunderlaget. Men fokus är på de 18 systemen.

I slutet av året hoppas MSB vara klart med sin första tillsyn av ledningssystemen.