Nyhet

Nytt register ger bättre koll på tillstånden

Nu tar myndigheterna krafttag för att strypa flödet av sprängämnen till den kriminella marknaden.

– Tidigare har man satt plåster på plåster. Vi vill dra upp det här från grunden och komma åt en helhetslösning, säger Suzanne Noreklint, enhetschef på MSB.

I takt med att gängkonflikterna trappats upp har frågan om hur sprängämnena hanteras ute på företagen blivit allt viktigare.
En central fråga är hur man säkerställer att uttagna sprängmedel som inte går åt vid sprängningen lämnas tillbaka till företaget. Här finns brister i kontrollsystemet.

– Vi på MSB har gjort mycket åtgärder för att försöka komma åt det här problemet, säger Suzanne Noreklint, enhetschef för enheten för hantering av explosiva varor .
Externa kontrollanter som övervakar sprängningsarbetet. Märkning och dna-teknik som gör sprängmedlen spårbara om de upptäcks i illegala sammanhang. Att det är den enskilda sprängaren och inte företaget som är den sista legala ägaren till sprängmedlet. Det är några av idéerna som diskuterats i det nationella forumet för sprängämnessäkerhet. I forumet, som har startats på uppdrag av regeringen, samarbetar elva myndigheter.

– Med arbetsgrupperna och det vi lagt ut på andra myndigheter och branschen är det uppemot 200 personer som är med – frågorna går ut överallt och vi försöker titta på det så brett vi kan.
– Vi kommer att redovisa ett batteri av åtgärdsförslag när slutrapporten lämnas in till regeringen i oktober.

Att kommunerna börjar göra tillsyn oftare hos företag med tillstånd att hantera sprängmedel är viktigt, menar Suzanne Noreklint.
När det gäller lämplighetsprövningen av deltagare som hanterar explosiva varor skulle Suzanne Noreklint gärna se ett system som liknar det som gäller för vapenlicens. Det skulle bland annat göra det lättare att upptäcka om en person begår brott som påverkar lämpligheten att hantera sprängmedel.

Ett annat regeringsuppdrag som beräknas få stor effekt är det nationella tillståndsregistret för explosiva varor som MSB inrättat.
Fram till nu har inte en enskild kommun haft möjlighet att se vilka tillstånd ett sökande företag har.
– Om ett företag ansöker om tillstånd kommer kommunen att kunna gå in i registret, slå på företagets namn och då syns det om de har fått ett tillstånd indraget i en annan kommun.
I dag kan de inte se det.

Registret gör det möjligt att ha realtidsbevakning på företagens tillstånd.
–Som handläggare på kommunen har man möjlighet att följa ett visst ärende om man lägger det under bevakning.
Registret kommer också att användas av handlare som säljer sprängmedel.
Registret var klart i januari och används internt på MSB, men kommer att börja användas som det är tänkt när ny lagstiftning träder i kraft, vilket beräknas ske 8 juli.
– Vi behöver vänta in lagstöd för att lägga in all information i systemet.