Reportage

- Lärde vi oss inget av historien?

– Lärde vi oss inget av trähusbränderna från 1800-talet? Lärde vi oss inget av historien? Hans-Eric Zetterström, brandingenjör på Länsförsäkringar, är kritisk till brandens konsekvenser i Luleå.

– Det här är den i särklass vanligaste brandorsaken i flerfamiljshus. Är det här framtidens skadescenario, att det bara blir en brädhög kvar? Ska vi ha det såhär 2014?

Zetterström jämför trenden med fler trähus med 60-talets miljonprogram i så motto att det ska gå fort och vara billigt.

– Det kan finnas positiva effekter med att bygga i trä, för BNP. Det sägs också att det är miljömässigt bra att bygga i trä, att det dämpar klimatförändringarna. Men om scenariot i Luleå är vägledande, vad blir miljövinsterna då?
– Vi får en gigantisk miljöpåverkan under brandförloppet, och ännu större påverkan när allt ska transporteras bort, när det ska saneras och byggas nytt. Den miljödiskussionen saknar jag, säger Zetterström.

I Stockholm finns planer på byggnation av trähus med både 14 och 34 våningar.

Påverkar materialvalet försäkringsbolagens intresse att teckna försäkring?
– Det vill jag inte uttala mig om. Men det behövs inte gigantiska studieskulder för att förstå att trähus brinner, säger Zetterström och fortsätter:
– Det kan dras paralleller till osprinklade sågverk under 80-talet. Det fanns bolag beredda att teckna försäkring, men de blev färre för varje brand. Jag vill ogärna se att fastighetsägare får svårt att teckna försäkring. Det finns heller inget som tyder på att vi är där i dagsläget.

Branden i Luleå handlar inte bara om byggnadens material utan om flera samverkande faktorer, anser Zetterström.

– Det handlar om byggreglerna, att ingen utomstående kontrollerar att regler är uppfyllda. Det handlar också om räddningstjänstens försämrade möjligheter att göra en bra insats och att Arbetsmiljöverkets regler att rökdyka bara handlar om att rädda liv, inte egendom.

Egendomsskyddet har fått stryka på foten i byggreglerna, anser Zetterström och han menar att det måste åtgärdas.
– Om det bör ske genom att ändra byggreglerna eller andra metoder vill jag låta vara osagt.

Staffan Moberg, jurist på Svensk Försäkring, (försäkringsföretagens branschorganisation) anser att regeringen vill förenkla byggandet för att få ner kostnaderna och därmed tullar på säkerheten.

– Vi är också oroliga för att räddningstjänsten lägger mindre fokus på egendomsskyddet. Antalet skador minskar men kostnaderna ökar. Det är helt enkelt mindre som blir räddat i varje brand.

Svensk Försäkring ska titta närmare på branden i Luleå.
– Det fanns brandcellsskydd i respektive lägenhet. Men när elden som här får fäste mellan lägenheter och fasad, då brinner fastigheten upp. Det kan bli dyrt att försäkra sådana byggnader i framtiden.

Läs också: