Nyhet

Trygghetslarm säkras med Rakel

Vissa trygghetslarm i Östersund ska säkras med Rakel.

– Där det kan finnas problem med annan telefoni kommer vi att använda Rakel, säger Kjell Thuné, tekniker i kommunen.

Östersund är först i landet med att använda Rakel för hemtjänstens trygghetslarm.
– Den fasta telefonin via kopparkabel kopplar Telia ner undan för undan. IP-telefoni eller mobilnätet är två lösningar. Men vi måste ha fler alternativ och med Rakel har vi inte hittat några brister. Vi har i stället fått bättre ljudkvalité, säger Thuné.

Östersunds kommun har 1 500 trygghetslarm. Vissa finns hos boende dit hemtjänstpersonalen har åtta mil enkel resa. Men brister i täckningen är inte enbart ett glesbygdsproblem.
– Det kan lika gärna vara inne i stan som täckning med IP eller GSM är instabil, och där kommer vi att använda Rakel. Det handlar totalt om ungefär 15 procent av trygghetslarmen.

Under våren har testverksamhet pågått hos fem personer med trygghetslarm. Efter sommaren räknar Thuné med att larm kopplade till Rakels telematikabonnemang ska drivas i ordinarie verksamhet.
– En fördel med Rakel är att det även ger oss kontroll på funktionaliteten. Vi kan se om det finns elproblem, om backup används eller om larmknappen har dålig elförsörjning. Den informationen kan inget annat system ge.

Användarna kommer att ha samma trygghetslarm som tidigare. Förändringen är att de får ett modem (en sändare) som ansluts till larmet, i stället för koppling via telefonjacket. För hanteringen innebär det inga skillnader.

Den testsändare som finns i dag är stor och klumpig, men utveckling pågår.

– Ett företag håller på att ta fram ett mindre och smidigare modem och det har testats av de fyra största tillverkarna av trygghetslarm. Eftersom det finns runt 200 000 trygghetslarm i landet finns det ett kommersiellt intresse

För att trygghetslarm via Rakel ska fungera behövs en larmcentral som kan förmedla dem.

– SOS-Alarm släpper ifrån sig den verksamheten, vi behöver därför hitta en larmcentral som arbetar med Rakel.

Kostnadsmässigt tror Kjell Thuné inte att det blir någon större skillnad.
De fasta avgifterna via Rakel är dyrare jämfört med GSM-nätet, men avgift per samtal/meddelande uteblir.

Fram till årsskiftet fanns det drygt 500 telematikabonnemang i Rakel.
– För att få teckna ett abonnemang krävs att man är verksam inom området ordning, säkerhet och hälsa, samt att man är kund och har en Rakel-licens, säger Urban Rönnqvist, MSB.

Startavgift för telematik är 2 600 kronor, månadsavgift är 85-180 kronor beroende på omfattning av tjänster.