Reportage

- Var inte så orolig för bilar med andra bränslen

Stäng av motorn, koppla bort batteriet. Traditionella åtgärder vid trafikolycka gäller även för fordon med alternativa bränslen.

- Ni jobbar säkert i dag, fortsätt med det och var inte så oroliga för dessa bilar, sa Göran Valentin, MSB Revinge, på Skadeplats.

Fordon med alternativa bränslen kan skapa osäkerhet i samband med olyckor. Men att en enskild brandman ska kunna hantera alla typer av bilar som tillverkas är omöjligt, anser Göran Valentin.
- Vi måste hitta generella riktlinjer. Att lära sig var alla skiljebrytare och säkringar sitter i en elhybrid, det funkar inte.

Hans enkla råd vid en olycka är:

  • Försök identifiera fordonet. Om märkning inte syns. Öppna motorhuven, elhybrider har orange kablar. Två tanklock är en annan vägledning.
  • Den första åtgärden är, precis som med traditionella fordon, att stänga av motorn och koppla ur batteriet.

- Elbilar är tysta, så titta på start- och stoppknappen. Och modellerna fungerar olika. På en Nissan Leaf måste man ta ur nyckeln och bege sig fem meter från fordonet för att tändningen ska stängas av.

För en elhybrid är de generella åtgärderna: koppla ned högvolts-systemet (HV) och 12 volts-systemet, rör inte orange kablar och HV-systemet.

- Det som händer är att skiljebrytarna öppnas och systemet stängs ner. Om man av olika skäl inte kommer åt att koppla ur systemet så måste man hitta skiljebrytarna, och de kan sitta var som helst. Men de kan inte röras utan elektrikerhandskar.

Valentin berättade att tester som gjorts visar att batterier i elhybrider ibland visat lite högre brandrisk än vanliga bilbatterier.

- En bil som fått batteriet förstört i krock började brinna efter tre veckor. I USA har man i test eldat litium-jonbatterier. Erfarenheten är att det behövs mer vatten för att släcka eftersom batterierna ofta sitt svårt till. Ett batteri i testet återtändes efter 22 timmar.

För gasbilar (naturgas och gasol) handlar det om att koppla ned gassystemet och batteriet. Systemen fungerar dock olika vid brand.
- Naturgasen har en värmesäkring. När den öppnats töms systemet, det går inte att stoppa. Gasolens säkerhetsventil släpper ut gasen vid 27 bars tryck, när trycket är utjämnat stängs ventilen. Det kan vara bra att använda en explosimeter för att mäta om systemet läcker.

Kan gastankarna explodera?

- Med alla säkringar i funktion ska de inte kunna explodera. Men det skedde en explosion i Seattle 2007, där fungerade inte säkringarna.

Det finns inte många fordon i Sverige som drivs med vätgas, men de börjar komma.
- Vid läckage släpps gasen genom C-stolparna och töms mitt på taket mellan stolparna, eftersom det är där bilen är högst. Det innebär att C-stolparna inte kan klippas.