Nyhet

Varning i bilstereon underlättar utryckning

Några av utryckningsfordonen i Stockholm får det lättare att ta sig fram i trafiken under våren — åtminstone om det nya varningssystemet Evam fungerar som det är tänkt.

Evam, som har koppling till Kungliga tekniska högskolan (KTH), sänder ett röstmeddelande från det utryckande fordonet till bilister i omgivningen och kommer att testas under några veckor, cirka fyra-sex, med start i mitten av mars.

– Vi har utvecklat ett smart kommunikationssystem för utryckningsfordon. Det fyller tre funktioner. Att förbättra framkomligheten för ambulans, polis och räddningstjänst, öka trafiksäkerheten och göra arbetsmiljön i trafiken bättre för utsatta yrkesgrupper, säger Alex Hedberg, som leder den grupp med tidigare och nuvarande studenter vid KTH som tagit fram systemet.

– I dagsläget använder Evam radiokommunikation och FM-bandet. Meddelanden tas emot oavsett om föraren lyssnar på radio, cd eller Spotify via aux eller blåtand. Det enda kravet är att bilstereon är påslagen, något två av tre förare har i sina bilar

Evam kan också användas under insatsarbete, exempelvis varna trafikanter för en olycksplats.

—En ny personbil är i princip helt ljudisolerad och det har inte hänt så mycket med utryckningssignalerna på 100 år.

Det har gjorts försök med liknande varningssystem tidigare men de har stört ut radio­frekvenser. Evam dirigerar om ljudsystem till en annan kanal, vilket är mindre känsligt, förklarar Alex Hedberg. Detta innebär också att det enbart är de berörda bilisterna som får meddelandet, inte personer på exempelvis ett fik eller i en bostad i närheten.

Håkan Marcusson, systemarkitekt vid MSB, är positiv till det nya systemet.

—Det finns ett behov och ur varningssynpunkt är det väldigt vettigt. Dock är det PTS, Post- och telestyrelsen som avgör om det blir godkänt. Vi hoppas att det löser sig.

I det inledande testet i Stockholm sitter Evam i fyra ambulanser och tre av räddningstjänstens fordon. Till sommaren kommer systemet att testas i Jönköping, Gävle och Blekinge.

Evam kopplas samman med den befintliga utryckningsanordningen och kan inledningsvis sända röstmeddelandet "Varning, inkommande utryckningsfordon, ge fri väg" och "Varning, trafikolycka", säger Alex Hedberg som hoppas att systemet är i fullskalig produktion under 2018.