Reportage

Fakta/termer

Flygfarkosten har i officiella sammanhang olika benämningar. Man skiljer på benämningen av själva farkosten och hela systemet som även innefattar styrmedel från marken, pilot, datalänkar med mera.

Obemannat luftfartyg och obemannat luftfartygssystem är de begrepp Transportstyrelsen använder.

UAV och UAS används av Försvarsmakten och Polisen, står för Unmanned Aerial Vehicle/Systems.

RPA och RPAS är vanligt inom internationella organisationer. Det står för Remote Piloted Aircraft - System.

Drönare är begreppet i folkmun, det används av Försvarsmakten vid antagonistiskt hot och av Polisen vid misstanke om brott.