Nyhet

Strömstad har resurser i Norge

Räddningstjänsten i Strömstad har avtal med tre norska kommuner. Orsak? Det är närmare.

– Den här delen av Norge är med Strömstads mått mätt resursstark, säger räddningschefen Ida Luther Wallin.

På ett sätt har Strömstad ett perifert läge. Man gränsar bara till två kommuner; Tanum i Sverige och Halden i Norge.

För gemensam ledning tillhör Strömstad Västra räddningsregionen. Men det är ett långsmalt område och nästan 17 mil till Göteborg.

På andra sidan gränsen finns Halden, Sarpsborg och Fredrikstad med heltidsstationer.

Städerna Sarpsborg och Fredrikstad har mer eller mindre växt samman och utgör ett norskt storstadsområde med runt 120 000 invånare.

Till Fredrikstad, som Strömstad nyligen skrivit avtal med, är det bara fem mil.

– Vi ligger där vi ligger, därför behöver vi samarbeta med Norge. Och här är vi vana med norska. Många i Strömstad är halvnorskar, jag är en av dem, säger Ida Luther Wallin.

Sedan många år har Strömstad avtal om släckhjälp med Halden. Vid behov hjälper man varandra upp till två timmar utan kostnad, därefter betalas ersättning ut. Även Eds kommun i Dalsland har avtal med Halden.

– Vi hjälper varandra ganska ofta, kanske en gång varannan vecka. Vanligast är trafikolyckor på E6. I den norra delen hjälper Halden oss alltid med buffertfordon och i den södra gör Tanum samma sak.

Sedan förra hösten har Strömstad tecknat två nya avtal med norska kommuner, den här gången stöd i en riktning.

  • Sarpsborg erbjuder resurs vid insatser med farliga ämnen.
  • Fredrikstad larmas vid behov av räddningsdykare.

– Tanum är också med i avtalet om kemresurser från Sarpsborg.

Närmaste kemresurs i Sverige finns i Stenungsund. Det är för Strömstad avsevärt närmare till Sarpsborg. Någon kemisk industri finns inte i Strömstads kommun, behovet handlar främst om trafikolyckor med farligt ämne.

– Tanken är att Sarpsborg kan göra insatser på E6 ungefär halva sträckan till Stenungsund, som i sin tur täcker andra halvan.

Den norska förstärkningsresursen drivs av IUA (Interkommunalt utvalg mot akutt forurensing). Enheten bemannas av brandstationen i Sarpsborg.

– Det är deras fylke som etablerat organisationen. Det fungerar ungefär som MSB:s förstärkningsresurser, fast på regional nivå. Sarpsborg har etablerat sin enhet utifrån att de har kemisk industri. För oss är det fantastiskt att ha tillgång till den.

Det tackar hon bland annat sin egen deltidsbrandman Rolf Rask för.

– Han jobbar som vikarie på heltiden i Sarpsborg och drog i lite trådar. Tror även det var Rolfs idé från början, han känner ju till deras förmågor.

Sarpsborg har varit på plats och förberett sig för insats i Sverige, haft genomgång med Strömstad om sina rutiner vid arbete med farliga ämnen.

– Arbetsrutinerna verkar vara ganska lika de vi har i Sverige. Åtminstone teoretiskt, vi har inte haft någon händelse än.

För räddningsdykare har Strömstad tidigare haft avtal med Sotenäs.

– Men eftersom de inte kan hålla förmågan dygnet runt så blev Fredrikstad ett alternativ. Deras brandchef erbjöd resursen dygnet runt, och dessutom går det nästan snabbare för Fredrikstad att ta sig till Strömstad.

Sjövägen går färden fort. Men Fredrikstad har en bit till platsen där Reddningsselskapets båt är förlagd. Därför tar man istället dykbilen till Strömstad.

– Båten ligger i Skjärhalden, vägen dit är ingen E6 direkt.

Behovet av räddningsdykare är ingen effekt av många olyckor, snarare att täcka in en riskbild.

– Dykbilen har varit här så vår personal fått bekanta sig med den. Deras dykledare och vår räddningsledare behöver så klart samordna sig. Men detaljer kommer vi inte lägga oss i, det har de bäst koll på. De har sina rutiner och arbetsledaransvaret.

Vart skulle ni behöva vända er i Sverige för avtal som motsvarar de ni har med Halden, Sarpsborg och Fredrikstad?

– Närmaste heltidsstation är i Uddevalla, resurs för farliga ämnen finns i Stenungsund och räddningsdykare dygnet runt i Göteborg.

Avtalen med Sarpsborg och Fredrikstad beläggs med avgift först när de används. Ida Luther Wallin konstaterar att det inte är rimligt att lägga fler uppgifter på Strömstads deltidsbrandmän, bättre att köpa färdig kompetens som finns nära, om än på andra sidan riksgränsen.

– Räddningscheferna i de tre kommunerna är väldigt ödmjuka och positiva till samarbetet. De har tackat mig för att jag vill skriva avtal med dem. Fantastiskt att ha såna kollegor.

Avstånd från Strömstad till

  • Halden 33 km
  • Sarpsborg 47 km
  • Fredrikstad 52 km
  • Uddevalla 93 km
  • Stenungsund 125 km
  • Göteborg 166 km