Nyhet

Brandman yrkesspår på SFI

SFI:s yrkesspår brandman och en uppföljande gymnasiekurs i akut omhändertagande gör att fler nyanlända i Uddevalla tidigt kan få lära sig mer om brandmanna­yrket.

– Vi planterar tanken att räddningstjänsten kan vara en bransch att gå vidare i, säger Bernt Eriksson, räddningschef på Räddningstjänstförbundet Mitt Bohuslän.

Svenska för invandrare, SFI, är ofta den nyanländes första kontakt både med det svenska språket och med det svenska samhället.

Samarbetet mellan Uddevallas vuxenutbildning, som organiserar bland annat SFI, och räddningstjänsten startade i våras. Då erbjöds SFI-eleverna att läsa ett språkspår – yrkesspår brandman.

Många var intresserade. Femton elever valdes ut. De träffades vid tio tillfällen under våren, varav tre på brandstationen. Räddningstjänst-termer varvades med praktisk kunskap om bland annat släckning och hjärt- och lungräddning.

Lena Jannesson Hagman är rektor för SFI och tycker att språkspåret har fungerat utmärkt.

– Det ger en mycket högre motivation när eleverna får lära sig språket utifrån ett intresse och ett sammanhang.

Vuxenutbildningen i Uddevalla har tidigare skräddarsytt SFI för utbildade läkare från Syrien och har kunnat använda de erfarenheterna för att skapa räddningstjänstspåret.

I höst har samarbetet fortsatt mellan räddningstjänsten och vuxenutbildningen. Tio studerande har börjat en kurs i akut omhändertagande. Kursen omfattar 100 gymnasiepoäng och innehåller bland annat fem dagar med arbetsplatsförlagt lärande, praktik.
Samarbetet ska fortsätta, tycker alla inblandade.

Än går det förstås inte att säga hur många av de nyanlända som på sikt vill satsa på räddningstjänsten och utbilda sig till yrken i branschen, men en av eleverna från vårens yrkesspår gör nu praktik på brandstationen.

Räddningschefen Bernt Eriksson tycker att räddningstjänsten har allt att vinna på samarbetet.

– I bästa fall får vi en rekryteringsbas framöver, och vi får hursomhelst ambassadörer i utanförskapsområdena och höjer kunskapen om säkerhetsfrågor.