Nyhet

Särf först ut med att söka dispens

Södra Älvsborgs Räddningstjänstförbund är först ut med att skicka in dispensansökan.

- Det är den yttersta utvägen för att klara vårt LSO-uppdrag för tillfället, säger förbundsdirektör Jill Jingbrant.

I februari ska de skärpta reglerna för dygnsvila träda i kraft.

Nu har Södra Älvsborgs Räddningstjänstförbund, Särf, skickat in dispensansökan till Sobona, med hopp om att undantas från de nya reglerna.

Jill Jingbrant förtydligar att det inte handlar om prestige eller ”en vilja att bråka”.

- Dispensansökan är enbart grundad på verksamhetsskäl. Det är den yttersta utvägen för att klara vårt LSO-uppdrag under 2024 genom att få mer tid till omställning.

Hon understryker att det är en självklarhet att följa kollektivavtalen, men att Särf behöver hinna anpassa verksamheten då det senaste året bestått av många otydligheter och tolkningar gällande de nya avtalen.

Bland annat behöver de rekrytera och kompetensutveckla personal, och hitta sätt att hålla nivån för deras stora verksamhet med deltidsbrandmän.

- Sommaren vet vi att vi inte klarar, helgerna är också viktiga att lösa. Vi behöver kunna erbjuda attraktiva scheman där man inte jobbar varje helg.

Jill Jingbrant säger att hon förväntar sig att Sobona och SKR granskar ansökan ordentligt och återkopplar så fort som möjligt.

Helst skulle hon vilja att man avvaktar den stora avtalsrörelsen nästa år. Som det ser ut nu ska det vara färdigförhandlat 1 april. Under tiden jobbar Särf på utifrån de förutsättningar som finns.

- Jag ser fram emot en bra avtalsrörelse med en tydlighet, att det blir stabilt och att vi får sysselsätta oss med våra räddningstjänsters utveckling. 2024 är ett spännande och utmanande år: vi ska utvecklas från att vara en organisation i fredstid till att rusta upp för en räddningstjänst under höjd beredskap; aktivering av civilplikten sker under året samt att vi håller på att utvidga vårt enhetliga ledningssystem. Får vi bara lite tid att komma igång och stabilisera oss så hamnar vi nog på banan, men omställningen kommer att ta tid.

I den bästa av världar, fortsätter ni då jobba som förut?
- Vi har en välfungerande arbetstidsförläggning och låga sjuktal. Men sen är lagstiftningen något annat och där får vi naturligtvis anpassa oss.