Erfarenhet

Dödsolycka vid Kullaberg

Ännu en allvarlig klätterolycka har inträffat på Kullaberg. En dansk klättrare avled efter ett fall på 15-20 meter.

Två danska klättrare genomförde klättring på en plats som kallas Palnatokes skränt. De hade båda tagit sig upp för en led från havssidan som enligt en klättringsguide är klassad i svårighetsgrad 4+.

I samband med att den förste av dem skulle fira ner sig igen lossnade en eller flera av förankringspunkterna till det rep som han var infäst i.

Mannen föll 15-20 meter och skadade sig så allvarligt att han senare avled.

Det var tyvärr inte första gången som räddningstjänsten i Höganäs kommun larmades till olyckor av detta slag.

Förutom olyckor i samband med bergsklättring inträffar varje år ett flertal olyckor då otränade besökare skadar sig mer eller mindre allvarligt då de ger sig ut på någon av de vandringsleder som efter hand har bildats längs de branta sluttningarna.

Räddningspersonalen är därför väl orienterad på platsen och kommunen i samarbete med Region Såne, RSPC, har byggt upp en särskild organisation för avancerad räddning. Det innebär bland annat att all heltidsanställd räddningspersonal och ambulanspersonal från Sirius Humanum har specialutbildning i att hantera rep och linor vid svårbelägna räddningsuppdrag.

Olyckan inträffade vid 12-tiden den 22 oktober. De båda klättrarna hade tagit sig upp från sjösidan genom traditionell replagsteknik.

När den andre i klätterlaget skulle fira sig ner igen lossnade plötsligt ett dåligt byggt ankare och han störtade fritt mot klippblocken nästan 20 meter nedanför.

Hans kamrat som först firat sig ner och fanns nere på marken när hans kamrat störtade till marken försökte genast slå larm men då platsen ligger i radioskugga utan mobiltäckning tog det nästan en halvtimme innan han fick kontakt med SOS Alarm.

Under tiden hade en semestrande läkare uppfattat situationen och tagit sig ner till den nödställde. Där kunde han konstatera att patienten hade en öppen skallskada , var medvetslös men andades spontant.

Vädret var soligt och en svag sydlig vind gjorde det möjligt att ta sig in till stranden på norrsidan  med räddningstjänstens stora räddningsbåt.

Den svårt skadade klättraren kunde därför undsättas från sjösidan. En mycket besvärlig räddningsoperation med lyft av den skadade längs bergssidan kunde därigenom undvikas.


Artikeln bygger på en rapport av Henrik Persson, räddningstjänsten Höganäs.
 

Erfarenheter

  • Kullaberg är känt för att i vissa avseenden vara ett löst berg. Det finns risk för sprickor och berget har inte den soliditet som det ser ut i ett första skede. Det ställer stora krav på utbildning och kunskap hos såväl instruktörer som klättrare.
  • Båda klättrarna var erfarna och den förolyckade hade klättrat på Kullaberg vid tidigare tillfällen.
  • Det är av stor vikt att försöka frysa olycksplatsen för att kunna utreda olycksorsaken, att aldrig koppla loss några delar av utrustningen innan man noggrant dokumenterat.
  • Polisens utredning visar att den förolyckade klättrarens utrustning var helt oskadad. Det tyder på att det är säkringen av det så kallade toppankaret som har släppt.
  • Vid hård vind eller andra olämpliga förhållanden kan det bli nödvändigt att  utnyttja helikoptertransport. Gemensamma övningar efterlyses.
  • Radiosambandet vid Kullaberg bör säkerställas.
  • Övningsverksamheten i avancerad räddning har gett gott resultat men bör utvecklas med mera insatsbetonade övningar. Även möjligheten med permanenta infästningsplatser för treversering vid de mest besökta platserna bör utredas.
  • Eget terränggående fordon önskas för att kunna snabba på insatsen vid larm.