Nyhet

Handbok för rent vatten vid kris och krig

Dricksvatten är vårt viktigaste livsmedel och en robust dricksvattenförsörjning avgörande för ett starkt civilt försvar.

Nu har Livsmedelsverket tagit fram en handbok som stöd för Sveriges VA-huvudmän, för att hela landet ska få rent dricksvatten även vid kris och krig.

– Det är ett stort och viktigt jobb som dricksvattenproducenterna behöver göra, utifrån varje organisations förutsättningar. Det kräver både tid och resurser men vi hoppas att handboken ska underlätta arbetet, säger Andreas Hagelin, beredskapshandläggare och projektledare på Livsmedelsverket.

Handboken beskriver vad VA-huvudmännen ska utgå ifrån i sin planering. I boken finns också information om hur hotbilden inom dricksvattenområdet ser ut, hur en kris- och krigs-​organisation kan skapas, lite om informationssäkerhet och kriskommunikation. Det finns även mallar och checklistor.

publicerades startade Livsmedelsverket även en utbildningsturné där dricksvattenproducenter och beslutsfattare kan inspireras att gå från ord till handling på lokal nivå.
Handboken har finansierats av medel från så kallade 2:4-anslag via MSB.