Reportage

Polisen öppnar IT-brottscentrum - Nu får vi kapacitet

Polisen ökar satsningen mot it-brottsligheten. 1 oktober öppnades Nationellt it-brottscentrum.

– Den organiserade brottsligheten är vårt tema. Nu ska vi visa att vi kan komma åt den, säger chefen Tuve Johansson.

Polisen har gått från 21 myndigheter till en. Nu byter sektionen för utredning av it-brott namn till nationellt centrum och blir en paraplyorganisation för landets sju polisregioner.

Det är en satsning som innebär 90-100 tjänster, en expertfunktion med fokus på komplexa it-brott och barnpornografiärenden.

Centrumet blir också kontaktansvarig både internationellt och nationellt, samt samverkanspartner med andra myndigheter när det gäller både brottslighet och kritisk infrastruktur.

– Kontakterna kan gälla operativa frågor men även strukturella.

Tuve Johansson konstaterar att polisen är ganska konservativ och att det tagit tid innan it-brott blivit prioriterade. Men nu ser man möjligheter.

– Kunskap har vi haft, nu får vi även kapacitet. Tanken är att komma åt större nätverk snarare än enskilda hackare. Grov brottslighet har i många fall flyttat till it-världen. Det här ska vi kunna hantera, helst följa till toppen och leda till åtal så visar att vi tar det på allvar.

I slutet av 2017 ska centrumet vara fullt utbyggt. Navet i organisationen är en deskfunktion som är vägen in för kontakter.

– Vi vet att många varit osäkra på vem de ska ringa till och kanske hamnat hos någon som inte förstått informationen. Nu får vi en kanal in, lättare för er, och där man förstår problemet. Det ska vara lätt att komma rätt, säger Johannes Welin i ledningen för centrumet.

Andra grupper i organisationen är utredningsarbete, underrättelseverksamhet, teknikspecialister och samordning.

– Men det blir inga stuprör, team från alla grupper kommer att finnas i olika uppgifter och alla stadier av utredningar.

Rekrytering till centrumet pågår. Det är många sökande och med hög kompetens, konstaterar Welin. Att jobba med ett specialområde lockar.

– Och ska vi ha specialkunskap tror jag inte det kommer stanna vid 100 anställda. It-brottsligheten eskalerar, vi har nya brottskategorier varje dag.

Ansvaret för bedrägerier ligger fortsatt hos polisens nationella bedrägericentrum.

– Men vi kommer att jobba tätt med dem och en del ärenden kommer nog att spilla över på oss, säger Tuve Johansson.

Mindre ärenden kommer även fortsättningsvis att hanteras ute i regionerna. Men när det blir för stort eller för många nationella kopplingar, då ska centrumet vara ett stöd.

– Ledordet är enhetlighet. Och vi ska se till att det fungerar i hela landet. Behövs det stöd i någon region ska vi jobba med mobila it-team till vilka vi skräddarsyr ett kompetent gäng för behovet.

Ett hopp är också att lagförslag som diskuteras ger polisen bättre möjlighet att agera.

– Tycker man det är viktigt att komma åt de som förgriper sig på barn, då måste vi också ha tillgång till information. Vi tycker lagstiftningen ligger efter när det gäller vår möjlighet att agera. Tror många nämndemän och jurister skulle behöva en föredragning om vad it-brottslighet är, säger Tuve Johansson.

Med den satsning som görs mot it-brottsligheten hoppas polisen också att det ska ge resultat i mer information in till polisen. Och fler anmälningar.

– Vi har haft problem med banker som inte vill göra anmälan, de vill inte skylta med bristande säkerhet. Men nu arbetar bankerna tillsammans i frågan och vi samverkar med dem. Att bara skydda sitt revir håller inte, vi måste samverka.

Centrumet blir svensk kontakt med Europol, Interpol och European Cyber Crime Center (EC3) och ska bli de senares svenska motsvarighet – SC3.

Nationellt ska samverkan med externa parter fördjupas. Krävs insatser på ett område ska personal kunna frigöras för arbetet.

– Det kan vara hot mot kritisk infrastruktur, exempelvis sjukhusjournaler eller vattenkraftverk. Då ska vi vara på tårna, säger Johannes Welin.