Reportage

"Snam kan"

Svenska nationella ambulansflyget, Snam, har har funnits i sex år och besättningarna blir allt mer samtrimmade.

Snam Viktoria.jpg

Narkosläkare Per Forsman berättar för Kronprinsessan Viktoria och hennes adjutant Stefan Wilson om Snams intensivvårdskapacitet.

 

– Jag är helt övertygad om att vid ett skarpt läge kommer Snam att lösa uppgiften på ett mycket bra sätt, säger läkaren Stefan Isberg.

Han var sjukvårdsledare under den årliga flygövningen med Snam som i år ingick i den stora Barents Rescue-övningen. De kraftiga översvämningarna i Norrbotten hade tvingat fram en evakuering av patienter vid Sunderbyns sjukhus mellan Boden och Luleå. Patienterna fanns nu i ett finskt fältsjukhus på militärflygplatsen F21 i Luleå.

– Nu testade vi att flyga till två destinationer, till Umeå där vi släppte av sex patienter och sex patienter till Stockholm, berättar Björn Dahlström, MSB, ansvarig för Snam.

Övningen var lite speciell av ett annat skäl. Kronprinsessan Viktoria skulle besöka Barents Rescue-övningen och följde med flygningen från Arlanda till Luleå. Kronprinsessan berättar att hon med intresse följer MSBs utveckling.

– Det har jag gjort ända sedan MSB bildades. Att få ta del av en sån här övning är en fantastisk möjlighet att se hur olika delar av samhället samarbetar. När det gäller Barentsregionen är det så många länder som ska samverka. Jag hoppas det ska bli en givande dag som belyser utmaningarna.

Vid Snam-övningen tittade man den här gången särskilt på överlämningsproblematiken, att få smidig avlastning och minimera tiden på marken för patienten.

– Ett nytt moment var att vi i förväg skickade en bedömningsenhet till Luleå för att underlätta och snabba upp hämtningen. Detta innebär totalt sett att transporttiden för patienterna kan förkortas avsevärt, säger Björn Dahlström.

Snam har gjort en skarp insats när skadade EU-medborgare, tre britter och tre spanjorer, evakuerades efter bombdådet i Bombay 2008. Den insatsen visade på betydelsen av att Snams ankomst är förberedd på plats.

Alla var efteråt mycket nöjda med övningen.

– Överlag är vi väldigt nöjda med hur vi tillsammans kunde lösa uppgiften och på så vis fick bekräftat att Snam kan. Teamen består av väldigt kompetenta människor som har en fantastisk inställning till uppgiften, säger Stefan Isberg.

Intensivvårdssjuksköterska Veronica Frost och narkosläkare David Wariaro kontrollerar intensivvårdsutrustningen under Snam-övningen.

Fakta Snam

  • Snam, Svenska Nationella Ambulansflyget, är en resurs nationellt när ordinarie sjuktransporter inte räcker till och internationellt för hemtagning av personer som drabbats av katastrofer eller terrordåd utomlands.
  • MSB beslutar och leder insatsen med hjälp av en insatskoordinator ombord på flygplanet och en stab på Arlanda, medan Socialstyrelsen har det övergripande medicinska ansvaret.
  • Västerbottens läns landsting bemannar vid insats med åtta läkare och elva specialistsjuksköterskor samt en medicintekniker. Flygoperatören är SAS som bemannar flygningen med piloter, värdinnor en flygtekniker samt en koordinator för att koordinera själva marktjänsten.
  • Snam-planet är ett vanligt passagerarplan som inom sex timmar byggs om till ett kvalificerat ambulansflygplan. Planet har sex intensivvårdsplatser, sex eller tolv platser för lindrigt skadade och 20 sittplatser för lättare skadade eller anhöriga.
  • Snam är ingen akutresurs utan patienterna ska vara stabila och klara en flygtransport. Inom 9-12 timmar efter beslut ska Snam kunna lyfta.