Nyhet

Norrköping bäst på klimatanpassning

Norrköping är av MSB utpekat som ett av 25 områden i landet med störst översvämningsrisk. Det verkar kommunen ha tagit fasta på – nu anses man bäst i landet på klimatanpassning.

Det är i en kartläggning som IVL Svenska miljöinstitutet och Svensk försäkring gjort som Norrköping rankas bäst i landet, tätt följt av Boden.

– I alla år som vi gjort den här kartläggningen har Norrköping varit en av toppkommunerna. Att de i år är bäst i Sverige beror på att de prioriterat frågan politiskt och styrt mot långsiktiga gemensamma klimatmål, säger Staffan Moberg på Svensk försäkring.

Maxpoäng i rankingen över klimatanpassning är 33 poäng, vilket både Norrköping och Boden fick. Utslagsfrågor avgjorde till Norrköpings fördel.

I Norrköping har långsiktig samverkan mellan verksamhetskontor, kommunala bolag, räddningstjänst, Linköpings universitet och SMHI bidragit till en bättre förståelse för de utmaningar som finns när kommunen ska börja styra mot tuffa och långsiktiga klimatmål och anpassningar, konstateras i undersökningens rapport.

Ett exempel är att kommunen arbetar för att öka kunskapen och förståelsen för hur värme påverkar sårbara grupper. Mätningar av utomhustemperatur görs via sensorer på förskolor, skolor, äldreboenden och inom allmännyttan. Personalen inom förskolor och hemtjänst ges även möjlighet att via en app skicka in information hur de upplever värme på en specifik plats.

I Boden är klimatanpassning en viktig del av arbetet. Genom att integrera klimataspekter i översiktsplanen har sårbarheter kunnat identifieras. Kommunen avser också att göra större utredningar och därmed få underlag för att kunna söka medel för förebyggande åtgärder mot naturolyckor från MSB.

Enkätundersökningen för 2023 genomfördes under februari och mars 2023, 194 av landets 290 kommuner svarade.

Ranking kommun poäng
1 Norrköping, Boden 33
3 Lomma 32,5
4 Gävle, Kristianstad 31,5
6 Arvika, Göteborg, Habo, Helsingborg, Linköping, Umeå 31