Erfarenhet

Ännu en radhuslänga nerbrunnen

Räddningstjänsten fick vid middagstid larm om att det brann i en lägenhet i ett radhus. En stor rökpelare skvallrade redan vid framkörningen om att branden var omfattande.

radhuset brann ner till grunden

Radhuslängan brann ner till grunden. Öppning i takfoten, se lilla bilden, bidrog till snabb spridning av brandgaser upp på den osektionerade vinden.

 

Innan kvällen hade en radhuslänga om sju lägenheter brunnit ner till grunden.

Tre man ur brandstyrkan skadades i samband med att en gavelvägg av tegel kollapsade när bärande och stabiliserande byggnadsdelar brändes av från insidan.

Radhuslängan, som var byggd 1973-74, omfattade sju bostäder i 1½ plan. De var avskilda från varandra som egna brandceller med byggnadsdelar med brandmotstånd i 60 minuter.

En osektionerad vind täckte hela det 52 meter långa radhuset. På baksidan löpte längs hela fasaden en balkong av trä med golv av glest trallvirke. Mellan varje lägenhet fanns ett vertikalt insynsskydd som sträckte sig hela vägen från marken upp till takfoten. Också detta var byggt av gles träpanel.

öppning i takfotenBranden började av okänd orsak ute på en av balkongerna. Trädgårdsmöbler och annat brännbart som förvarades på balkongerna gav snabb brandspridning både uppåt och åt sidorna. Innan räddningstjänsten hann ingripa hade heta brandgaser trängt upp på den osektionerade vinden via öppningar vid takfoten.

Strax därefter övertändes hela vinden och det enda skyddet mot brandspridning ner till lägenheterna var vindsbjälklagen med 30 minuters brandmotstånd. Filmbilder som togs under branden visar att genombrottet ner till de flesta av lägenheterna trots motåtgärder kom inom 30 till 40 minuter.

Hela radhuslängan brann ner till grunden. Ett annat radhus bara 3,6 meter därifrån var mycket nära att antändas. Fasadpanelen kolade och målarfärgen bubblade sig, utomhusbelysningar och hängrännor smälte och fönsterrutor sprack av värmen.

Utan en massiv insats av räddningstjänsten hade flera radhuslängor förmodligen också blivit ödelagda.

Artikeln bygger på en rapport av Sten Johansson, Södertörns Brandförsvarsförbund.   

Erfarenheter

  • Anmärkningsvärt många radhusbränder börjar utomhus på en altan eller balkong. Branden sprider sig sedan snabbt via otätheter vid takfoten upp på den oinredda och osektionerade vinden. Där blir den mycket svår att bekämpa.
  • En nattlig brand som börjar utomhus på en altan eller balkong hinner ofta få stor omfattning innan den upptäcks. Det tar lång tid innan röken tränger in och påverkar de brandvarnare som eventuellt finns i bostaden.
  • En trävägg klädd med fasadtegel eller motsvarande blir mycket instabil och kan rasa utåt när den påverkas av en brand inifrån.  Faran måste uppmärksammas och riskområdet spärras av.