Erfarenhet

Övertäckt LED-lampa orsakade svåra skador

En tänd LED-lampa hamnade under mössor och vantar. Värmeisoleringen gjorde att en brand uppstod, skadorna i villan blev mycket stora.

Inga personer befann sig i byggnaden men ägaren var i ett intilliggande garage när han hörde hur en brandvarnare tjöt och hur deras hund skällde ihärdigt.

När han öppnade entrédörren till villan från 1930-talet möttes han av tät brandrök. Ett försök att krypa in i längs golvet måste överges efter bara några få meter.

I stället sprang mannen runt till baksidan där det fanns en källardörr och ett extra trapphus. I sista stund lyckades han rädda hunden som var instängd i ett sovrum. Räddningstjänsten larmades.

Tack vare att alla dörrar hölls stängda förbrukades syret i luften i den hall där branden uppenbarligen hade startat. Branden gick in i en vilofas och spred sig bara långsamt.

En rökdykargrupp kunde därför lätt få kontroll över lågorna i bottenvåningen. Däremot krävdes en omfattande insats för att få bukt med alla glödbränder som redan fått fäste högre upp i trapphuset. Skadorna blev därför mycket stora.

Efteråt gjorde polisens tekniker tidigt bedömningen att det inte förelåg några misstankar om brott. De överlät därför den fortsatta undersökningen av brandorsaken till räddningstjänstens utredare.

De lägsta och djupaste brandskadorna fanns i trapphallen omedelbart innanför huvudentrén. Brandbilden talade tydligt för att branden startat i detta område. Till höger innanför ytterdörren hittade utredarna en plastsmälta på golvet. I smältan fann de resterna av en LED-lampa av en typ som orienterare ofta använder. I närheten fanns också lampans batteripack som fortfarande var anslutet till lampan.

Vid samtal med familjen framkom att lampan med tillhörande utrustning hade legat i ett större plastkärl där det också förvarades mössor, vantar och någon handduk.

Räddningstjänstens utredare lyckades låna en likadan lampa som den brunna. Det är en så kallad LED-lampa av fabrikat Bikeray-Fl som bland annat används av cyklister och orienterare.

Tre lysdioder drivs av ett batteripack på 16,8 volt som är kopplat till lampan med en sladd. Batterierna laddas med en laddare.

Vid full effekt lyser lampan tre timmar respektive tolv timmar på låg effekt. Den tänds på lamphusets baksida alternativt med en fjärrkontroll.

Lampan har fyra effektlägen. Vid ett första tryck tänds den med full effekt, vid andra reducerad effekt och tredje blinkande. För att släcka lampan hålls knappen intryckt i ett par sekunder.
Fjärrkontrollens räckvidd testades med den lånade lampan och uppmättes till mer än 30 meter. Vid test av tänd lampa blev lamphuset 78 grader varmt trots att det låg öppet där värmen kunde ventileras bort.

LED-lampan har uppenbarligen varit ansluten till sin laddare och hamnat i plastkärlet innanför entrén. Där har den blivit övertäckt av mössor, vantar och andra värmeisolerande föremål.

Någon har av misstag aktiverat fjärrkontrollen och utan att veta det tänt den starkt värmeavgivande lampan. Värmen har inte kunnat avges i samma takt som den har bildats och branden hade blivit ett faktum.

 

Artikeln bygger på en rapport av Jörgen Svensson, räddningstjänsten Västervik.

Erfarenheter

  • En LED-lampa av denna typ utvecklar uppenbarligen mycket värme. Om värmen inte kan avledas kan den så småningom orsaka en brand.
  • Värmeutvecklingen har av allt att döma pågått under lång tid. Plastkärlet där branden började var helt deformerat men lampan med batteripack och sladdar kunde klart identifieras. Svarta och sotiga brandgaser har spridit sig till de flesta utrymmen i byggnaden.
  • Konstruktionen med manövrering av lampan via en fjärrkontroll är mycket tveksam. Det är lätt att av misstag tända lampan utan veta var den finns och vilka risker värmeutvecklingen från den innebär för tillfället.
  • Tillverkare och återförsäljare bör uppmärksammas på brandriskerna