Nyhet

Hon ska ta sotarna in i framtiden

Sotarnas arbetsgivarorganisation SSR har en ny vd: 29-åriga Ida Wulff.

Hon ser flera utmaningar för sotningsbranschen och är beredd att ta sig an dem.

– Vi ska fortsätta att stärka branschen, både för våra medlemmars skull men också för samhället i stort, säger hon.

Arbetsgivar- och branschorganisationen Sveriges Skorstensfejaremästares Riksförbund (SSR) har cirka 140 anslutna sotningsföretag från Ystad till Kiruna. Förbundet samlar 95 procent av företagen i branschen.

Den nya vd:n har trots sin relativa ungdom en gedigen erfarenhet. Hon växte upp i en sotarfamilj och har fått med sig yrkestraditionerna och stoltheten sedan barnsben.
Ida Wulff valde dock inte att bli sotare själv. Hennes väg in i branschen blev som ledare. Innan hon hamnade på SSR jobbade hon bland annat som kontors- och personalchef på Sotarna Laholm. De senaste fem åren har hon jobbat på SSR och hon kommer närmast från en tjänst som ekonomi- och arbetsrättsansvarig.
– Jag känner till branschen och organisationen. Men nu går jag in i en ny roll och det blir spännande, säger hon.

Hon fick vd-jobbet bland annat för att hon ”har visat prov på strategiskt ledarskap och förståelse för branschens utmaningar och möjligheter samt en kreativ höjd” som det heter i ett pressmeddelande från SSR.
Vilka är branschens utmaningar?
– Det viktigaste är att få till upphandlingar som fungerar, där man ställer krav som faktiskt gör nytta för det brandförebyggande arbetet. Och att man får långsiktiga upphandlingar och en rimlig taxa som gör att man kan satsa på arbetsmiljön för sotarna.

Sotarna tillhör ett traditionsrikt skrå men det är också ett yrke i förändring. Nya metoder utvecklas som förbättrar arbetsmiljön och säkerheten. Det handlar bland annat om att sota ”underifrån”. Med hjälp av stavar och undertryck utför man sotningen från eldstaden i stället för från taket.
– Det gör man för att minimera de två största riskerna som finns i branschen, exponeringar för sotet och risken för fall från tak.
Den nya metoden tar längre tid och utrustningen som krävs är dyrare än de traditionella redskapen lina, borste och lod.
– Det måste man ta hänsyn till när man gör upphandlingar.

När det gäller upphandlingar tänker hon också arbeta för att man håller ihop sotningen med brandskyddskontrollen. Det förekommer att kommuner upphandlar sotningen men sköter brandskyddskontrollen i egen regi.
– Det tycker vi försämrar både arbetsmiljön för sotarna och det brandförebyggande arbetet.

Ida Wulff

Ålder: 29
Bor: Stockholm
Familj: sambo
Gör: sedan 1 maj vd för Sveriges Skorstensfejaremästares Riksförbund
Fritidsintressen: spela golf, god mat
Ledarskapsfilosofi: ”Jag tycker att ett bra ledarskap är att lyssna, att se till att alla är delaktiga och får utvecklas till sin fulla potential – men ändå våga ta jobbiga beslut om man känner att det behövs för verksamheten.”
Mål i den nya rollen: ”Vi ska bygga vidare på traditionerna som har präglat branschen men också jobba med de förändringar som behövs för framtiden. SSR ska vara den främsta resursen för medlemmar och beslutsfattare i alla frågor som rör sotning, brandskyddskontroll och andra branschfrågor”.