Nyhet

Ersättningen klar för oljeutsläppet på Tjörn

Frågan om ersättning för kostnaderna för miljöräddningsarbetet och saneringen i samband med oljeutsläppet som nådde land i Kyrkesund 2011 har nått sin lösning.

Svenska och danska staten ersätts med 105 miljoner kronor.

Oljeutsläppet skedde efter lastfartyget Golden Traders kollision 10 september 2011 med fiskefartyget Vidar utanför Danmarks kust. Utsläppet är det största i Sverige på många år och krävde ett intensivt arbete med många fartyg, båtar och mycket personal. Insatsen var arbetskrävande eftersom området har stort miljövärde och är svårtillgängligt.

De sammanlagda kraven från svenska och danska myndigheter uppgick till cirka 176 miljoner kronor och fördelades enligt följande i svenska kronor: Danska Værnsfælles Forsvarskommando 2,5 miljoner, Kustbevakningen 31,3 miljoner, MSB 139,5 miljoner och Försvarsmakten 2,8 miljoner.

Ett fartygs ägare, eller försäkringsbolag, har i fall som det här rätt att begränsa sitt kostnadsansvar enligt internationella konventioner. I just detta fall innebär det cirka 121 miljoner kronor.

Förlikningen landade på 105 miljoner kronor. Myndighets jurist Peo Wikström är nöjd med förlikningsresultatet. Alternativet hade varit en skadeståndsprocess som sannolikt tagit många år och med osäker utgång.

– Det är naturligtvis skönt att den här processen är över. Vi är mycket nöjda med resultatet som uppnåtts tack vare ett gott samarbete med Kustbevakningen som drivit ersättningsfrågan, säger Per-Olof Wikström, myndighetsjurist vid MSB.

MSBs ersättningskrav på 139,5 miljoner kronor har i huvudsak gällt de belopp som staten har betalt ut till de drabbade kommunerna Tjörn och Orust för arbetet med saneringen av stränderna.

Systemet ger kommunerna rätt till statlig ersättning först i efterhand vilket i det här fallet kritiserades av Tjörns kommun som tvingades ta lån för att klara saneringskostnaderna. MSB har inlett arbetet med att hitta ett nytt redovisningssystem för en effektivare handläggning av ersättningsärenden.