Arkivet

– Det måste gå att kommunicera i alla lägen

Behovet av att överföra datakommunikation i ett säkert nät, det som i dag är Rakel, ska tillgodoses. MSB anser att den nya kommunikationslösningen ska ha en huvudman.

– Vi ser att det här ska giftas samman, att det finns en aktör som förstår behoven och som kan ställas till svars när det inte fungerar, säger Minna Nyman, Rakels verksamhetschef på MSB.

Rakelanvändare har blivit allt mer beroende av att dela datakommunikation. Inte minst blåljusmyndigheter. Allt mer arbete görs i fält med mobila ledningsplatser. Det används drönare och kroppskameror. Data, videor och bilder behöver förmedlas vidare.

– Denna kommunikation måste möta höga krav på robusthet, säkerhet och tillgänglighet. Och det måste gå att kommunicera i alla lägen, även alldeles särskilt under samhällsstörningar. Man ska inte behöva fundera över om man ska använda Rakel eller sin andra mobil.

MSB har drivit behovet av att komplettera smalbandiga Rakel med bredbandstjänster. Nu har regeringen beslutat att stora delar av 700 megahertz-bandet får användas till annat än marksänd TV. Enlig regeringen ska frekvenserna användas för bättre täckning och kapacitet för användare av mobilt bredband, särskilt på landsbygden.

Beslutet är anpassat till de behov aktörer inom allmän ordning, säkerhet, hälsa och försvar kan ha för att kommunicera effektivt.

– Regeringen har gjort det för att det ska finnas utrymme att fatta beslut om hur Rakel ska kompletteras med lika robusta bärare för bredbandstjänster, det gör mig glad, säger Minna Nyman.

MSB anser att kommunikationslösningen är av väsentligt nationellt säkerhetsintresse, en grundfunktionalitet i totalförsvaret.

– Det är därför vi pratar om statlig kontroll och rådighet över den lösning som ska utvecklas.

Minna Nyman pekar på att rådighet (ex förfoganderätt) handlar om mycket, något av det viktigare är att:

  • kunna styra utveckling och design så att nätet på bästa sätt kan leverera den funktionalitet som behövs
  • få full kontroll över ägarförhållanden för vetskap om att det är Sveriges och användarnas intressen som styr strategiska och taktiska beslut
  • få full statlig rådighet och kontroll över kärnnät, över den information som delas och över uppgraderingar av nätet.

– Vi kan inte ha uppgraderingar samtidigt som det pågår en insats. Det kan innebära att arbete inte kan utföras och människor utsätts för fara.

Därför driver MSB också att det ska vara en och samma huvudman som är operatör och förvaltare av kommunikationslösningen.

– Behovet av att realisera detta är nu, lösningen behövs i närtid. En organisation för genomförande behöver tillsättas och vi ser gärna att MSB får leda en sådan.

Samtidigt satsas en miljard kronor på förstärkningar i Rakelnätet. Bland annat byggs reservkraften ut, över 80 procent av infrastrukturen kommer ha reservkraft för sju dygn i slutet av 2018.

– När avbrott uppstår är det oftast i transmission som hyrs hos andra aktörer. Det har varit vår svagaste länk. I och med att vi går över till egenkontrollerad transmission har tillgängligheten gått upp. För nät i Europa med samma användning har Rakel bäst tillgänglighet.

För att trimma tillgängligheten har man sett över behov av att öka kapacitet i vissa delar eller förtäta infrastruktur.

– När nätet byggdes var det för fordonstäckning. Nu finns större behov av förbättrad handstationstäckning.

Samtidigt jobbas med att förbättra samverkan, alla investerade pengar gör ingen nytta om de inte kompletteras med effektivt användande och effektiva metoder, konstaterar Minna Nyman.

– Hela krisberedskapssystemet bygger på samverkan, därför är Rakel viktigt. Och att det används.

Under dådet på Drottninggatan fungerade Rakel bra, klarade höga belastningar och toppar.

– Nätet har hög stabilitet, men framförallt berodde det på vana och kompetenta användare som jobbade mycket med gruppsamtal, skickade korta meddelanden och inte uppehöll nätet under onödig tid.

Rakel har i dag över 70 000 abonnemang och används av 500 olika samhällsviktiga aktörer.

– Samhället förändras ständigt och fler behöver använda Rakel. Förmågan för civilt och militärt att samverka står nu högt upp på agendan. Vi ser Rakel och kommande kompletterande bredbandslösningar som helt naturliga bärare för den kommunikation som måste ske i totalförsvaret, säger Minna Nyman.