Nyhet

Fåglar räddades från oljedöd

När passagerarfartyget Marco Polo gick på grund i Pukaviksbukten 22 oktober läckte diesel och tjockolja ut från flera hål i skrovet.

Svenska Blå Stjärnan hjälpte till att ta hand om oljeskadade fåglar.

Alla 75 passagerare ombord på det Cypernregistrerade fartyget evakuerades framgångsrikt.

Däremot drabbades djur och natur hårt av oljan, inte minst omkring 1 000 sjöfåglar som vigg, knipor, svanar, gräsänder, skarvar, gäss och doppingar.
– Oljan förstör fjädrarnas och dunets isolering mot kyla och påverkar också flytförmågan. Fåglarna kan då frysa ihjäl eller drunkna, säger Eva Ladberg.

Hon är utbildningskonsulent på den frivilliga försvarsorganisationen Svenska Blå Stjärnan, som under några veckor hjälpte föreningen Katastrofhjälp fåglar och vilt, KFV, med att tvätta de oljeskadade fåglarna.

Först och främst görs alltid en bedömning av hur fågeln mår. Om djuren ska orka med att bli tvättade får de inte vara alltför utmattade. Därför är det vanligt att de blir utfodrade och får vila upp sig i egna utrymmen innan de tvättas.

En lokal i hamnen i Hörvik lånades ut av kommunen till detta under det mest kritiska läget. Lokalen blev därmed Europas största tvättstation för fåglar just då.
– Tvättningen behöver ske varsamt så inte det naturliga fettlagret skadas. Att tvätta en svan ren från olja kan ta två-tre timmar i olika bad, säger Eva Ladberg och poängterar att den som inte vet hur man gör inte ska försöka tvätta fåglarna. Istället ska man rapportera in sina iakttagelser på Sölvesborgs kommuns hemsida.

De fåglar som blivit tvättade får återhämta sig inomhus i egna burar med extra värme. Därefter kan de behöva rehabiliteras och gå på grönbete för att stärka sina muskler igen. Det kan handla om flera veckor.

KFV:s lokala medlemmar håller fortfarande på att leta efter skadade fåglar.
– Fåglarna dyker upp på nya platser och är svåra att fånga. KFV:s personal är verkligen superduktiga och ska ha en stor eloge för sitt arbete, säger Eva Ladberg.

 

Kustbevakningens största operation

Marco Polo är den största och mest komplicerade operationen i modern tid för Kustbevakningen.

Det var Kustbevakningen som hade huvudansvaret för att hantera oljeutsläppet ute till havs, medan Sölvesborgs kommun tog över när oljan nått stränder och kustområden. För att minska spridningen och sanera oljan har de samarbetat med fler aktörer, bland annat har MSB bidragit med utbildning och insatser.

Hittills har drygt 50 kubikmeter olja och oljeavfall sanerats till havs och strandnära.
– Marco Polo är den största och mest komplicerade operation som vi haft i Kustbevakningen i modern tid, berättar Kalle Isaksson, räddningsledare på Kustbevakningen.
– Vi fick ett dåligt utgångsläge i och med att fartyget släppt ut så mycket olja vid den första grundstötningen, fyra sjömil från platsen där det sedan ställde sig på grund.

Kustbevakningen avslutade sin del av miljöräddningsinsatsen när fartyget bogserats till Polen 10 november, men fortsatte ha personal och strandbekämpare på plats för att stötta räddningstjänsten i västra Blekinge med att ta upp olja vid strandkanten och på stränder.

Kommunen arbetar fortsatt med sanering av land, bland annat med hjälp av frivilliga.
Enligt Sölvesborgs kommun kan saneringsarbetet ta ”mycket lång tid”.