Klimat/miljö

Långvarigt väder - risk för svåra olyckor

Nyhet Med klimatförändringarna har risken för extremt väder ökat. En annan risk är långvarigt fastlåsta vädersituationer, varnar Mats Bergmark, biträdande förbundschef vid Räddningstjänsten Medelpad.

05 sep 2022 klockan 07:52
Räddningstjänst Klimat/miljö

Skopande flygplan har blivit barnbok

Nyhet Det har kommit en ny del i den populära barnboksserien om Halvan. I den jobbar Halvan som ”brandflygare”.

15 jun 2022 klockan 14:48
Krisberedskap Klimat/miljö

Lego = krisberedskap

Nyhet Kunskapen om översvämningar ska öka med hjälp av lego. Inför krisberedskapsveckan i höstas byggde Räddningstjänsten Karlstadsregionen upp det fiktiva samhället Klossköping enligt MSB:s koncept. Nu är tanken att det ska vidare ut i skolorna.

14 dec 2021 klockan 09:58
Klimat/miljö Krisberedskap

Klimatanpassa för att säkra dricksvattnet

Nyhet Klimatförändringar hotar tillgången och kvaliteten på dricksvatten, exempelvis genom torka och översvämning.

13 dec 2021 klockan 15:50
Klimat/miljö Krisberedskap

Naturskador för 3,5 miljarder

Nyhet Under sex år, 2015-2020, inträffade drygt 80 000 naturskador som orsakade skador för över 3,5 miljarder kronor. Mest omfattande var skadorna i storstadsregionerna.

09 dec 2021 klockan 07:15
Klimat/miljö

Satsning mot naturolyckor - 520 miljoner i budgetförslag

Nyhet Regeringen vill öka utrymmet för förebyggande arbete mot naturolyckor. I budgetförslaget, som presenterades 20 september, föreslås att anslaget där kommuner kan söka bidrag ökar från 25 till drygt 520 miljoner.

23 sep 2021 klockan 09:51
Förebyggande Klimat/miljö

Syftet är högre än toppen

Reportage Hon har blivit kidnappad, snöblind och trillat ner i en glaciärspricka. Carina Ahlqvist vill inte kalla sig äventyrare, utan hellre klimatentreprenör. Sedan 2014 bestiger hon några av världens högsta berg i Himalaya för att samla in prover och uppmärksamma klimatfrågan.  

17 dec 2020 klockan 16:34
Klimat/miljö Frivillighet