Erfarenhet

Tändsticksaskar kan vålla brand

Kan en ask med tändstickor vålla brand bara av sig själv? Det trodde jag inte första gången jag hörde talas om det! Men här är två olycksrapporter som beskriver hur just det har hänt.  

Visserligen kan tändstickorna inte ta eld bara av sig själva. Det krävs ett Påse med tändsticksaskar.tryck eller en rörelse så att det blir friktion också.

Hos tillverkaren Swedish Match medger man att det har förekommit fel i produktionen som under olyckliga omständigheter kan bidra till att det uppstår brand inne i en tändsticksask.

 

Tändstickor 1:

Katter välte påse med tändstickor

Vid halvfem-tiden en morgon vaknade en villaägare av att det luktade rök. Han steg upp och gick för att undersöka orsaken.

I pannrummet nere i källaren upptäckte han att det brann i en hög med tidningar och annat skräp som låg i ett hörn på betonggolvet. Han släckte branden med vatten från en slang.

 Det var aldrig någon risk att den skulle sprida sig.

Men hur hade branden kunnat uppstå?

Nästa dag ringde mannen till räddningstjänsten och berättade vad som hade hänt. Två av kommunens brandinspektörer åkte till platsen och dokumenterade händelsen.

I den omedelbara närheten av brandplatsen fanns ingen elektrisk utrustning. Fastighetens vedeldade panna var placerad i ett annat utrymme och kunde heller inte ha vållat branden.

 Däremot fanns det en hylla på betongväggen omedelbart ovanför den plats där branden hade börjat. Där hade husets katter sin favoritplats. Där förvarades också ett par plastpåsar fyllda med tändsticksaskar av olika slag. En av påsarna var nu försvunnen. Brandresterna på golvet visade vart den hade tagit vägen. Där låg mängder av rester av sönderbrända tändstickor och tändsticksaskar.

En teori var att någon av de lekfulla katterna hade råkat knuffa ner den ena påsen på golvet. Men inte skulle väl det kunna starta en brand?

Händelsen rapporterades till MSB men några ytterligare åtgärder vidtogs inte. 

Artikeln bygger på en rapport av Lars Isaksson, Räddningstjänsten Ljungby

Tändstickor 2:

Brandtillbud på posten

I våras inträffade ett annat märkligt brandtillbud, då på en av postens omlastningsstationer i Stockholmstrakten.  En lastbil hade transporterat in ett stort antal kartonger till terminalen. Där lastades de över till ett transportband som förflyttade paketen automatiskt genom olika stationer. Det tog tre-fem minuter.

Vid slutet av sorteringsanläggningen upptäckte en av de anställda att det kom rök från en av kartongerna. Personalen slet upp kartongen och undersökte vad den innehöll. Förutom en del läkemedel och andra sjukvårdsprodukter fanns där tre stora tändsticksaskar. I en av dem hade tändsatsen på samtliga stickor tagit eld och brunnit upp.

Lyckligtvis hade den omslutande asken hindrat syretillförseln och gjort så att branden självslocknat.

Men hur hade branden uppstått? För att en tändsticka ska antändas krävs ju att det blir friktion mellan tändsatsen på en sticka och plånet på utsidan av asken. Dessa två ingredienser ska ju normalt inte komma i kontakt med varandra förrän brukaren vill tända en sticka.

Det allvarliga brandtillbudet anmäldes till räddningstjänsten som gjorde en grundlig undersökning. Kommunens olycksutredare tog bland annat kontakt med säkerhetspersonal vid Swedish Match som tillverkat tändsticksaskarna och deras innehåll. Av svaret framgick bland annat:

”Det vi misstänker kan ha orsakat det inträffade är ett plånstänk på insidan av ytterasken. När sedan kartongen med tändstickorna har skakats om och troligtvis blivit något tilltryckt så har tändstickorna i asken vidrört plånstänket och asken har fattat eld. Vid produktion av ytteraskämnen så vet vi att plånstänk på insidan av ytteraskämnen i enstaka fall kan förekomma vid et haveri vid den maskin som trycker plånet. Den ask som trycks vid ett sådant tillfälle ska kasseras direkt för att förhindra att de går i produktion. I detta fall verkar det dock som om något defekt ytteraskämne har sluppit igenom.”

 Artikeln bygger på en rapport av David Widlund, Södertörns Brandförsvarsförbund.