Erfarenhet

Storbrand vid trettonde anlagda branden

Onsdag 12 oktober larmades räddningstjänsten i Kalmar till Berga Centrum i norra delen av staden. Det var inte första gången.

På bara de senaste sex veckorna hade det varit tolv anlagda bränder i kvarteret vid köpcentret.

I samtliga fall var målet containrar, papperskorgar, soprum eller högar av lastpallar.

Polis och brandpersonal hade därför tillsammans besökt handlarna i köpcentret och informerat dem om riskerna för brandspridning och hur man kunde förebygga nya bränder genom att låsa ordentligt och hålla rent från allt brännbart på lastkajerna.

Men uppmaningarna hjälpte inte. På baksidan av en av butikerna fanns en lastbrygga med ett skärmtak. Omedelbart utanför lastkajen stod en större soptunna av plast.

Den hade brunnit ett par gånger tidigare. Men då hade branden bara fått mindre omfattning.

Nu hade man skaffat en ny plasttunna. Den hade placerats intill en yttervägg av tegel. Olyckligtvis fanns det ett fönster någon meter högre upp på väggen.
Då de första räddningsenheterna kom fram hade rutan redan krossats av värmen och branden hade fått fäste inne i affären.

När räddningsledaren gjorde en orientering runt hela den 65 meter långa och 10 meter breda vinkelbyggnaden kunde han konstatera att det trängde ut heta brandgaser utmed takfoten från hela den drabbade byggnaden.

På den plats där branden börjat slog lågor redan upp genom yttertaket. Det stod klart att hela takkonstruktionen inom kort skulle övertändas.

All personal beordrades ner från taket och all invändig släckning avbröts.
Innan morgonen grydde var hela den aktuella byggnaden totalförstörd. Skadorna uppgick till flera tiotals miljoner.

Kritiken mot Polisen och fastighetsägaren var hård. Kunde man inte vidtagit åtgärder för att undvika katastrofen? Det var ju uppenbart att en eller flera brandanläggare sedan länge härjade i området.

Vid en presskonferens efter storbranden försvarade sig polisen med att de visst prioriterat ärendet och gjort allt för att avslöja den eller de som orsakat bränderna. ”Men vi kan inte berätta allt. Mycket arbete sker i det tysta.”

Det var känt att det sedan länge pågick något av en tävlan mellan ungdomar från Berga och en annan stadsdel i Kalmar.

Båda områdena hade varit svårt nerslitna. Men den konkurrerande stadsdelen hade nyligen fått sitt centrum renoverat.

Självklart ville ungdomarna i Berga också ha sina centrumbyggnader upprustade och fina. Tyvärr visade de det genom att anlägga en massa bränder.

När den stora branden bröt ut fanns en polispatrull redan i närheten av Berga Centrum. Den fick information om att två personer i övre tonåren setts springande lämna området. Det visade sig senare vara två av de skyldiga.

Sammanlagt åtalades tio ungdomar mellan 15 och 18 år. För fyra av dem gällde åtalet grov mordbrand. Straffet för detta är fängelse i lägst två och högst tio år.

När detta skrivs har dom ännu inte fallit.

Artikeln bygger på en rapport av Lennart Ericson och Karl-Johan Daleen, Kalmar Brandkår.

Fakta/Anlagda bränder

  • En anlagd brand är en brand som är anlagd med avsikt. I Sverige står barn och ungdomar under 18 år för ungefär 60 procent av alla anlagda bränder.
  • Oftast är det en spontan handling. De vanligaste motiven till att ungdomar anlägger bränder är hämnd, hat, vandalism eller jakt på spänning. Bland vuxna är motivet ofta hämnd, försäkringsbedrägeri eller att man vill dölja ett annat brott.
  • Mindre än 10 procent av de anlagda bränderna beror på sjuklig pyromani.
  • Att anlägga en brand är ett mycket allvarligt brott även om ingen människa kommer till skada. Det räcker med att det varit fara för omfattande förstörelse av annans egendom för att branden ska klassas som mordbrand.
  • Straffet för mordbrand är fängelse i lägst två och högst åtta år. Om brottet bedöms som grovt är straffsatsen fängelse i minst sex och högst tio år.
  • En anlagd brand i en fristående container eller papperskorg bedöms ofta som skadegörelse. Straffet är böter eller fängelse i högst sex månader.
  • Föräldrar är ansvariga för sina barn och kan tvingas betala stora skadestånd. Ungdomar kan få problem att få jobb eller lämplighetsintyg för körkort även för obetydliga bränder.

Relaterat