Nyhet

Regeringen prioriterar räddningstjänsten

Kriget i Ukraina påverkar på flera sätt arbetet med totalförsvaret.

Inte minst vikten av en fungerande räddningstjänst.

– Vi har valt att satsa på räddningstjänsten, och det blir väl ingen jätteöverraskning om det kommer mer pengar i kommande budgetar, sade Johan Berggren, statssekreterare på försvarsdepartementet, i Kista.

Erfarenheterna från Ukraina berättar bland annat om hur Ryssland siktar in sig på civil infrastruktur och befolkning, när man bombar sjukhus och skolor.

– Ibland sker det på ett extremt sätt. De slår till en gång, sen låter de ukrainsk räddningstjänst komma dit och slår till igen för att även komma åt räddningstjänsten. Räddningstjänsten är helt central för att upprätthålla ett fungerande Ukraina, sade Berggren.

Vilket förde Berggren vidare till det svenska arbetet med totalförsvaret.

– Räddningstjänsten är en del av kommunen och har ansvaret för sanering av både kemiska och radiologiska stridsmedel.

Räddningstjänstens förmåga måste fortsätta öka, både kvantitativt och kvalitativt.

Cybersäkerheten är en annan viktig del för totalförsvaret, och även den bilden förstärks från Ukraina.

– Cybersäkerhet och cyberförsvar är en central fråga. Regeringen försöker flytta fram positionerna och håller på med en informations- och cybersäkerhetsstrategi som blir klar under 2024.

– Vi håller också på att stärka upp det nationella cybersäkerhetscenter som startades för några år sedan. Det ska vara mera av en central nod mot cyberhot med mera. Och vi har valt att låta utredare titta på att FRA ska få huvudansvar för att leda centret.