Nyhet

Dispenskravet för dygnspass blir kvar

Kommunals strejkhot är avblåst. Fackförbundet accepterade medlarnas bud och ett nytt kollektivavtal kommer att tecknas med arbetsgivarorganisationerna SKR och Sobona.

Kravet på dispens för att få jobba dygnspass inom räddningstjänsten är kvar i det nya avtalet.

Brandfacket Brandmännens Riksförbund är försiktiga i sina kommentarer dagen efter att avtalet blev klart.

- Vi har inte hunnit gå igenom alla detaljer, men vi kan konstatera att vi har en arbetstidsnämnd kvar, vi har ett dispensförfarande kvar, och att man får en sorts frysning av läget, säger Magnus Krantz, ombudsman. 

Kommunal menar att det blir lättnader i reglerna, i och med att det blir möjligt att årligen förnya dispenserna på lokal nivå?

- Den tycker jag inte är tydligt skriven. Behövs det en ny dispens innan vi kan förnya själva eller kan du förnya den du har? Det måste vi ta reda mer på. Så det finns en del frågetecken i detaljerna.

Ute bland brandmännen finns det en stark besvikelse, menar Magnus Krantz.

- Brandmännen har velat få bort arbetstidsnämnden och dispensförfarandet, och vill att arbetstiderna ska bestämmas lokalt. Nu är det inte så utan det fortsätter med dispensförfarandet. Sedan ska det bli en översyn av arbetstider, specialregler och så vidare. Det är en process kvar, minst sagt.

Kommunal yrkade under förhandlingarna på att ta bort dispenskravet helt.

– Jag beklagar att vi inte fick igenom det yrkandet. Men däremot en förbättring. Det handlar om att när man har fått en dispens beviljad så kan man efter det årligen göra ett lokalt förfarande, säger Kommunals ordförande Malin Ragnegård till Kommunalarbetaren.

De som har fått sin dispens beviljad av arbetstidsnämnden ska efter ett år kunna göra en lokal bedömning och skicka in till nämnden att de vill fortsätta. Nytt är också att arbetstidsnämnden ska kunna motivera varför den avslår ansökningar.

– Vi upplever att det finns förenklingar och förbättringar i det som ligger i medlarnas bud, säger Malin Ragnegård.

Löneökningarna i det nya avtalet följer det som industrin kom överens om förra våren, och ger i genomsnitt 985 kronor, från och med den 1 april. Varje enskild individ garanteras 450 kronor.

- Dagens system med individuell och differentierad lön fungerar inte som det var tänkt, trots att vi har haft det i 30 år. Nu är det dags för en modell som kan säkerställa att medlemmarna får en bra och rättvis löneutveckling, säger Kommunals avtalssekreterare Johan Ingelskog.